Προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να στηρίξει τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Κάλυψη δαπανών έως και 90% και 750 εκατ. ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή.

Δυο νέα προγράμματα εγκαινιάζει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα του κορονοϊου και να στηρίξει την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδη σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα το άρθρο 29 το οποίο προβλέπει ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Επιδότηση δαπανών

Ποιοι θα πάρουν την κρατική επιδότηση

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποια επιχείρηση έχει μείωση τουλάχιστον 30% μετά τον Μάρτιο του 2020, εφόσον δεν ήταν προβληματική στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μπορεί να περιμένει κάλυψη των πάγιων δαπανών της.

Εξαίρεση: Πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Όρια ενίσχυσης

Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση -για όλη την περίοδο από Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021- είναι 3.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν σωρεύονται οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης.

Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνήθως αποφασίζει το τελικό ύψος της χρηματοδότησης αφού δει το νούμερο των δικαιούχων σε συνάρτηση εννοείται με τα ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή αναδιάρθρωσης.

Ποιες δαπάνες θα καλύπτονται

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και δηλώσεις Σταϊκούρα και Σκυλακάκη, που αποτελούν το δίδυμο του Υπουργείου Οικονομικών, θα καλύπτονται πάγιες δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και δαπάνες μισθοδοσίας ή ενοικίων, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα μέτρα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τους ορισμούς, μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης ή στήριξη από άλλες πηγές (επιστρεπτέα προκαταβολή, ΣΥΝ-εργασία κ.λπ.).

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Όπως επιβεβαίωσε χθες για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής, εκτός από την επιδότηση παγίων δαπανών, έρχεται το Μάρτιο και έκτος κύκλος του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, για τον οποίο το υπ. Οικονομικών έχει προϋπολογίσει να διαθέσει 750 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται αύξηση του προϋπολογισμού, με βάση τις ανάγκες που θα δημιουργήσουν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.

Με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι της πέμπτης επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς θα γίνουν επιλέξιμες:

  • Οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι που ήταν κλειστοί με κρατική εντολή την εν λόγω περίοδο). Αυτές οι επιχειρήσεις θα καταστούν επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. Ειδικά για τις παραπάνω επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 19 Ιανουαρίου 2021, η πλατφόρμα “myBusinessSupport”, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου που λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει και πάλι για την αποδοχή από μέρους των ανωτέρω επιχειρήσεων των ποσών ενίσχυσης, με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Φεβρουαρίου 2021. Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Εάν παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και στα 4.000 ευρώ, εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.
  • Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση.