Βήμα – βήμα η διαδικασία της αίτησης για να λάβουν οι κληρονόμοι τα αναδρομικά που δικαιούνται. Από 242€ έως 6.266€ τα ποσά.

Σε δυο στάδια ολοκληρώνεται η αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πληρωμή των αναδρομικών στους κληρονόμους 172.222 θανόντων συνταξιούχων – δικαιούχων αναδρομικών. Η ηλεκτρονική υπηρεσία Επιστροφής ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους ενεργοποιήθηκε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ και ο Ενιαίος Φορέας εξέδωσε αναλυτικό οδηγό οδηγιών. https://0e1a5d7241ba4a1ce957ee6cdb132553.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

 1. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
 2. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κλειδαρίθμους taxisnet. Ακολούθως ζητείται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα
 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα
 3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλουν οι κληρονόμοι σχετικό αίτημα

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Κρισιμος ο χρόνος του θανάτου

Κρίσιμο είναι ο συνταξιούχος να ήταν εν ζωή το 11μηνο που μεσολαβεί από 11.06.2015 έως και 12.05.2016.

 • Εφόσον ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο και απεβίωσε μετά τις 12 Μαίου του 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι του δικαιούνται ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο συνταξιοδοτικό του εισόδημα την περίοδο 11.06.2015 – 12.05.2016. Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξή του, οι κληρονόμοι του – δηλαδή η σύζυγος ή ο σύζυγος ή τα παιδιά κλπ – θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών.
 • Αν ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει πριν από τις 11.06.2015 τότε οι κληρονόμοι του δεν δικαιούνται αναδρομικά.
 • Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε εντός του κρίσιμου 11μηνου, οι κληρονόμοι του θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στους μήνες που εκείνος ήταν εν ζωή, υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, αν ο συνταξιούχος πέθανε στις 12 Ιανουαρίου του 2016, τότε οι κληρονόμοι του δικαιούνται το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο διάστημα 11.06.2015  – 12.01.2016. Αντίστοιχα αν ο συνταξιούχος πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου του 2016, οι κληρονόμοι του δικαιούνται το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο διάστημα 11.06.2015  – 22.02.2016 κ.ο.κ.

Ο κάθε κληρονόμος παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στο κληρονομικό του δικαίωμα, όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε αυτή την περίπτωση ρόλο παίζει το κληρονομικό ποσοστιαίο δικαίωμα όπως προσδιορίζεται από το νομικό πλαίσιο περί κληρονομιάς και όχι το ασφαλιστικό δίκαιο που αφορά στην μεταβίβαση της σύνταξης (δηλαδή 70% η χήρα ή ο χήρος κλπ).

Για παράδειγμα, αν υπάρχει χήρα με δύο ανήλικα παιδιά και αναδρομικά 3.000 ευρώ, θα τα μοιραστούν κατ’ αναλογία η μητέρα και τα δύο τέκνα (με 1/4 και 3/4 αντίστοιχα). Αν ο συνταξιούχος είχε αποβιώσει μέσα στο διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, τότε οι κληρονόμοι θα πάρουν αναδρομικά για όσους μήνες ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο αυτό, υποβάλλοντας αίτηση.

Αναλυτικότερα:

 • Συνταξιούχοι του Δημοσίου: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 11.254 ευρώ και το μέσο ποσό στα 990 ευρώ. Το μέγιστο ποσό αναδρομικών είναι με διπλή σύνταξη από Δημόσιο, ή και άλλο Ταμείο.
 • Συνταξιούχοι του ΙΚΑ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 5.839 ευρώ και το μέσο στα 623 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.778 ευρώ και το μέσο στα 1.992 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 4.010 ευρώ και το μέσο στα 908 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 10.284 ευρώ και το μέσο στα 647 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.167 ευρώ και το μέσο στα 1.438 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.895 ευρώ και το μέσο στα1.881 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι από ΤΑΠ-ΔΕΗ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.109 ευρώ και το μέσο στα 1.915 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι από ΟΓΑ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 1.726 ευρώ και το μέσο στα 242 ευρώ.
 • Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.054 ευρώ και το μέσο στα 1.153 ευρώ.

Ο έλεγχος για τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Αναδρομικά κληρονόμων

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ51.93054.438.374,02990,32
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)1.4831.769.657,891.126,50
ΙΚΑ49.60132.645.766,02623,6
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ964297.053,89293,67
ΤΣΕΑΠΓΣΟ864527.790,61577,8
ΤΣΠΗΣΑΠ302427.301,861.336,69
ΤΑΠΑΕ8284.582,30973,62
ΤΣΠΕΤΕ1.2901.504.160,411.103,14
ΤΣΠΤΕ685878.551,141.210,49
ΤΣΠΠΑΤΕ1.0811.657.996,611.447,13
ΤΑΠΙΛΤ265282.795,021.010,93
ΤΑΠΕΤΒΑ181191.389,651.011,78
ΤΑΠΟΤΕ6.0149.152.874,241.438,31
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ14.60410.013.669,12647,8
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ2.7581.386.783,26478,46
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ196147.107,76725,78
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ3.7073.492.924,67908,1
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ4.2578.738.720,341.992,67
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ3.3916.675.497,421.881,44
ΤΣΠΕΑΘ331554.336,051.667,24
ΤΑΙΣΥΤ8889.375,32973,28
ΤΣΕΥΠΑ129103.323,76755,07
ΤΣΕΥΠΘ1013.454,481.266,41
ΤΑΤΤΑΘ203294.673,151.367,33
ΤΑΠ-ΔΕΗ5.64911.488.562,751.915,50
ΟΓΑ4.5211.163.803,72242,48
ΤΑΦΕΕΤ85.884,66695,43
ΤΑΑΞΤ88.731,771.049,51
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)44.943,791.170,64
ΖΑΠΠΕΙΟ11.655,211.557,78
ΟΠΣ-ΙΚΑ3.2182.120.303,30622,28
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ5182.275,141.521,21
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ6273.350,051.113,55
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ3625.364,45667,22
ΤΑΙΗΕΑΘ1172.623,696.266,29
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ42.531,50615,71
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ3431.976,72885,72
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ116.024,88521,55
ΝΑΤ14.13717.317.888,941.153,20
ΜΤΣ-ΣΥ5135.486,76660,38

ethnos.gr