Στο τέλος του χρόνου εκπνέει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν τα αναδρομικά που πιστώθηκαν στον λογαριασμό τους πριν από έναν χρόνο.

Τα αναδρομικά αυτά, μπορεί να εισπράχθηκαν το 2017 αλλά αφορούσαν σε προηγούμενα έτη (2016 και πριν). Έτσι, τώρα πρέπει να δηλωθούν και αυτά τα εισοδήματα με τις αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις.

Το κίνητρο των φορολογουμένων –κυρίως συνταξιούχων- να ανταποκριθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι ότι θα γλιτώσουν από το πρόστιμο της εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης το οποίο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Στη λίστα των φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, περιλαμβάνονται.

Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού, στην περίπτωση που έχει γίνει δεκτή η μεταφορά του ΑΦΜ τους, στην Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού για πρώτη φορά και η αίτηση τους εγκρίθηκε μέσα στο 2018, μπορούν να υποβάλουν την φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου. Σε περίπτωση όμως που η αίτηση για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας σε χώρα του εξωτερικού δεν εγκρίθηκε, ο φορολογούμενος έχει την υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Η δήλωση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόθεσμα, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου (Δευτέρα 31/12/2018).Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγύτερων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, καθώς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Πηγή :dikaiologitika.gr