Η ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δόθηκε στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των ΜμΕ, που διοργάνωσε η Κομισιόν στο Γκρατς της προεδρεύουσας Αυστρίας και στην οποία έδωσε το «παρών» η ΓΣΕΒΕΕ. Η έκθεση αφορά την περίοδο 2017/18, ενώ επιχειρεί και μια προβολή των πιο αξιοσημείωτων μακροοικονομικών και μικροοοικονομικών τάσεων που θα ακολουθήσουν.

Οι τάσεις ανάκαμψης των ΜμΕ στην Ευρώπη συνεχίζονται με ταχύτερους ρυθμούς και η συνεισφορά τους στην αύξηση της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας ήταν μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη. Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε το διάστημα 2016-2017 κατά 2%.

Τα  σημαντικότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών ΜμΕ αυξήθηκαν κατά 20% από το 2012
  2. Οι τάσεις ως προς τα τελικά στοιχεία του 2018, αλλά και οι προβολές για το 2019 παραμένουν θετικές.
  3. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν ως «υψηλής μεγέθυνσης» αυξήθηκε κατά 24% μεταξύ 2014- 2016. Ωστόσο, η προέλευση των επιχειρήσεων αυτών συγκεντρώνεται σε έξι κυρίως χώρες, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες  στην ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία).
  4. Οι κλάδοι που δοκιμάστηκαν την περίοδο της κρίσης (κατασκευές και μεταποίηση) παραμένουν σε υστέρηση, παρά τη σχετική βελτίωση (απώλειες 15% και 10% αντίστοιχα από το 2008 έως το 2017).
  5. Ο δείκτης επιδόσεων της ενιαίας αγοράς παραμένει ο πιο ασθενικός, καθώς δεν προκύπτει σημαντική διείσδυση και συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μη εθνικά εδάφη.
  6. Οι περιφερειακές ανισορροπίες διατηρούνται ισχυρές καθώς είναι ευδιάκριτη η διαφορά των επιδόσεων μεταξύ Νότου και Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης. Σε ενδιάμεση φάση βρίσκονται οι χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην ΕΕ.

Στο ειδικό τεύχος για την ελληνική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις, η έκθεση επισημαίνει ως θετικά στοιχεία την ελαφρά αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων (4,1%) και της απασχόλησης (10,7% την περίοδο 2015-2017, η οποία προήλθε κυρίως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Ωστόσο ως αποθαρρυντικό στοιχείο προσδιορίζεται η αναιμική έως και αρνητική εκτίμηση του δείκτη προστιθέμενης αξίας (υπολογίζεται ότι η συνεισφορά στη συνολική ΠΑ μειώθηκε κατά 3,3% την περίοδο 2015-2017).

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των δεικτών φαίνεται να διαδραματίζει η συνεισφορά του κλάδου μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς η δημιουργία υποδομών και σημείωδιαμετακόμισης ενισχύει τα μέσα και τις ευκαιρίες διακίνησης των αγαθών. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο των αγροδιατροφικών προϊόντων (46% αύξηση την περίοδο 2010-2016).

Στους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης της Πράξης για τις ΜμΕ (Small Business Act), η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στον τομέα προώθησης των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων, όπως και της υπεύθυνης διακυβέρνησης, αλλά παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο σκέλος της δεύτερης ευκαιρίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτομίας. Παρά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σκέλος (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, κα), η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της ΓΣ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η μετουσίωση των συμπερασμάτων του συνεδρίου σε δράσεις και η αποτελεσματική μεταφορά τους στο πεδίο άσκησης πολιτικής, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της ΕΕ. Ενώ σε επίπεδο διακηρύξεων οι ΜμΕ αντιμετωπίζονται ως μοχλός ανάπτυξης και συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι πολιτικές που ασκούνται, ειδικά στις χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, φαίνονται να αγνοούν τη νευραλγική σημασία που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και της απασχόλησης.

Πηγή : naftemporiki.gr