Σε λίγες ημέρες θα ψηφιστεί το πακέτο μέτρων Τσίπρα που προβλέπει την κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από το επόµενο έτος και για τα εισοδήµατα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ µειώνονται οι συντελεστές της για τα υψηλότερα εισοδήµατα.

Ειδικότερα, η εισφορά αλληλεγγύης από 1/1/2020 διαµορφώνεται ως εξής:

Εως 12.000 ευρώ ο συντελεστής ήταν και παραµένει µηδενικός. Γίνεται 0% (από 2,2% που είναι σήµερα) για εισοδήµατα από 12.000 έως 20.000 ευρώ.
2% (από 5%) για το τµήµα του εισοδήµατος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
4% (από 6,5%) για το τµήµα του εισοδήµατος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
6% (από 7,5%) για το τµήµα του εισοδήµατος από 40.001 έως 65.000 ευρώ.
8% (από 9%) για εισοδήµατα από 65.001 έως 220.000 ευρώ.
10% (ο συντελεστής παραµένει αµετάβλητος) για εισοδήµατα άνω των 220.000 ευρώ.

Λόγω της µείωσης των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν άµεσο όφελος και αύξηση αποδοχών από τον Ιανουάριο λόγω της µείωσης της παρακράτησης φόρου.

Πηγή : dikaiologitika.gr