Προσοχή καθώς επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο. Συνεπώς η κατηγορία την οποία θα επιλέξουν τώρα οι επαγγελματίες και οι αγρότες θα τους ακολουθεί μέχρι και τα τέλη του 2020.

Η διαδικασία θα έχει τρία στάδια και θα εξελιχθεί ως εξής :

  1. Από την Παρασκευή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν για το 2020. Όσοι δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία θα ενταχθούν αυτοδίκαια στην ελάχιστη και υποχρεωτική κατηγορία των 220€ για όλο το τρέχον έτος.
  2. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής κατηγορίας στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να φτιάξει και να αναρτήσει τα νέα εκκαθαριστικά για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020 που θα ανταποκρίνονται στο καινούριο σύστημα εισφορών, με βάση την επιλογή που έκανε κάθε επαγγελματίας, αγρότης κι επιστήμονας.
  3. Οι νέες εισφορές αφού αναρτηθούν θα πρέπει να πληρωθούν έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου (αντί της Πέμπτης 12 Μαρτίου που ήταν η αρχική προθεσμία που είχε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο).

Ακολούθως, θα εκδίδονται, όπως συμβαίνει και σήμερα, κάθε μήνα τα εκκαθαριστικά με τις εισφορές που έχουν επιλέξει οι επαγγελματίες. Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι πληρωτέα έως τα τέλη του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν. Δηλαδή, οι εισφορές Φεβρουαρίου θα είναι κανονικά πληρωτέες έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ οι εισφορές Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου. Δεν αποκλείεται, βέβαια, να δοθεί παράταση και στην αποπληρωμή των εισφορών Φεβρουαρίου, καθώς οι εισφορές Ιανουαρίου δεν πληρώθηκαν τέλη Φλεβάρη, αλλά έως τις 20 Μαρτίου (σύμφωνα με την νομοτεχνική βελτίωση).

Με άλλη νομοτεχνική βελτίωση δίνεται ένας επιπλέον χρόνος στο όριο ηλικίας που έχει τεθεί για τον «κόφτη» στους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία στο Δημόσιο. Στην αρχική διατύπωση προβλέπονταν πως οι συνταξιούχοι που αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα έχουν αναστολή των συντάξεών τους αν δεν έχουν συμπληρώσει τα 61 έως και τις 28/2/2021 και τα 62 από 1/3/2021 και εφεξής. Με την νομοτεχνική βελτίωση η δεύτερη ημερομηνία παρατείνεται ώς 1/3/2022, δηλαδή η αναστολή θα προκύπτει αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα 62 από 1/3/2022 και εφεξής.

Αναφορικά με τις εισφορές υπενθυμίζεται πως οι κατηγορίες των νέων εισφορών είναι 6 και ο μη μισθωτός εντάσσεται ελεύθερα σε όποια επιθυμεί. Τα ποσά για τους επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ μαζί με τα 10€ υπέρ ανεργίας είναι :

Ελεύθεροι επαγγελματίες πρ. ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κ.α.)
Επίπεδα εισφορώνκύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ)υγεία σε χρήμαυγεία σε είδοςυπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ)ΣΥΝΟΛΟ
115555010220
218666010262
323666010312
429766010373
536966010435
650066010576

Αντίστοιχα οι κατηγορίες για τους αγρότες είναι :

2020
Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ)υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος ΣΥΝΟΛΟ
187329119
2104335143
3132335171
4166335205
5207335246
6280335319

Αντίστοιχα τα ποσά για δικηγόρους και συμβολαιογράφουν πλην Αθηνών, όπως επίσης βενζινοπώλες και αρτοποιούς που ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική είναι:

Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ)υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος υπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ)Επικουρική σύνταξη – ελάχιστη κλίμακα (ΕΤΕΑΕΠ)ΣΥΝΟΛΟ
11555501042262
21866601042304
32366601042354
42976601042415
53696601042487
65006601042618

Γιατροί φαρμακοποιοί του πρ. ΤΣΑΥ που ασφαλίζονται υποχρεωτικά για εφάπαξ θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στις εξής κατηγορίες:

Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ)υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος υπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ)Εφάπαξ – ελάχιστη κλίμακα (ΕΤΕΑΕΠ)ΣΥΝΟΛΟ
11555501026246
21866601026288
32366601026338
42976601026399
53696601026461
65006601026602

Μηχανικοί, εργολήπτες του πρ. ΤΣΜΕΔΕ και δικηγόροι – συμβολαιογράφοι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ, που ασφαλίζονται υποχρεωτικά για εφάπαξ και επικουρική θα πρέπει να επιλέξουν :

Επίπεδα εισφορών κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ)υγεία σε χρήμα υγεία σε είδος υπέρ ανεργίας (ΟΑΕΔ)Εφάπαξ – ελάχιστη κλίμακα (ΕΤΕΑΕΠ)Επικουρική σύνταξη – ελάχιστη κλίμακα (ΕΤΕΑΕΠ)ΣΥΝΟΛΟ
1155550102642288
2186660102642330
3236660102642380
4297660102642441
5369660102642503
6500660102642644