Ξεκίνησε η σταδιακή ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2021.

Εκτός από τα εκκαθαριστικά στην εκτύπωση ειδοποίησης πληρωμής του εκκαθαριστικού εμφανίζονται οι δύο πρώτες δόσεις με ημερομηνία λήξης έως την 29η Οκτωβρίου 2021.

1η δοση 29/10/2021

1η δοση 29/10/2021

2η δοση 30/11/2021

3η δοση 31/12/2021

4η δοση 31/01/2022

5η δοση 28/02/2022