Οι συσκευές πρέπει να εγκατασταθούν το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2019. Πρόστιµο 1.500 ευρώ για όσους δεν συµµορφωθούν.

Την υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS σε άλλους 52 κλάδους ελευθέρων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων προϋποθέτει απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής προβλέπεται ότι θα εγκαταστήσουν υποχρεωτικά POS επιχειρήσεις όπως είναι οι παιδικοί σταθµοί, τα καταστήµατα φωτοτυπιών, καθώς και οι εταιρείες στάθµευσης και ενοικίασης σκαφών αναψυχής.

Η απόφαση που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπει ότι οι 52 κλάδοι θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει τις συσκευές POS το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2019. Οι υπόχρεοι που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ηµερών προ της παρέλευσης της παραπάνω προθεσµίας οφείλουν να συµµορφωθούν εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευσή της, δηλαδή έως τις 15 Μαΐου. Οι υπόχρεοι που προστίθενται και προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική µεταβολή µετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσµιών οφείλουν να συµµορφωθούν εντός ενός µηνός από την έναρξη εργασιών ή τη µεταβολή εργασιών. Για τους φορολογούµενους που δεν θα συµµορφωθούν προβλέπεται πρόστιµο 1.500 ευρώ.

Περίπτερα και ταξί

Υπενθυµίζεται ότι έχει εγκατασταθεί υποχρεωτικά συσκευή POS από εκατοντάδες κλάδους παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων στη λιανική. Ωστόσο, δύο σηµαντικοί κλάδοι, για διαφορετικούς ο καθένας λόγους, δεν υποχρεώνονται ακόµη να εγκαταστήσουν τη συσκευή. Πρόκειται για τα περίπτερα και τα ταξί. Στην πρώτη κατηγορία θεωρείται ότι η εγκατάσταση POS θα προκαλέσει οικονοµικά προβλήµατα. Λόγω του πολύ χαµηλού περιθωρίου κέρδους που έχουν, η προµήθεια που λαµβάνουν οι τράπεζες από τις εισπράξεις µέσω καρτών προκαλεί µείωση των εσόδων τους σε σηµείο που απειλεί την οικονοµική τους βιωσιµότητα.

Στην περίπτωση των ταξί, η υποχρεωτική εγκατάσταση POS καθυστερεί, καθώς θα πρέπει να συνδυαστεί µε τον εκσυγχρονισµό των φορολογικών µηχανισµών που ήδη διαθέτουν.

Το επιχείρηµα πίσω από την εγκατάσταση συσκευών POS είναι ότι η καταγραφή των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστηµα αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα να εκδοθούν παραστατικά για τις συναλλαγές τους, δηλαδή αποδείξεις. Μάλιστα, στο υπουργείο Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι η αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήµατος στην αγορά έχει προκαλέσει αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η χρήση πλαστικού χρήµατος, υποστηρίζουν, καταγράφεται άµεσα στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ και στη συνέχεια στα έσοδα από τη φορολογία εισοδήµατος των επιχειρήσεων-επαγγελµατιών.

Και άλλες κινήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονοµικών ετοιµάζει και άλλες κινήσεις προς την κατεύθυνση της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, έρχεται η  αύξηση του ελάχιστου απαιτούµενου ποσοστού δαπάνης µε ηλεκτρονικό χρήµα για µισθωτούς και συνταξιούχους, προκειµένου να τους αποδοθεί η έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Σήµερα ένας µισθωτός ή συνταξιούχος θα πρέπει, εφόσον έχει εισόδηµα έως 10.000 ευρώ, να δαπανήσει το 10% του εισοδήµατός του µε πλαστικό χρήµα, για εισόδηµα από 10.001 έως 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 15% και για εισόδηµα πάνω από 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 20%. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν προοδευτικά, δηλαδή ανά κλιµάκιο. Το βασικό σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι προβλέπει ότι για εισόδηµα έως 10.000 το ποσοστό θα αυξηθεί στο 15%, για εισόδηµα από 10.001 έως 20.000 θα αυξηuntitled.pngθεί στο 20% και για εισόδηµα πάνω από 20.000 θα αυξηθεί στο 25%.