Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, επενδυτικών σχεδίων, στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» προϋπολογισμού 330.000.000€. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΕΣΠΑ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, που έχει σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους .

Η δράση αυτή αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο Κ.Α.Δ. ή Κ.Α.Δ. με τα μεγαλύτερα έσοδα στην εστίαση. Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης, ως προς το αν αποτελούν, συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις, που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι τα εξής:

  • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
  • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
  • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
  • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

Μπορειτε να διαβασετε περισσοτερα εδω : https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5249