Από την 1η Ιανουαρίου 2020, θα μπορούν να ρυθμίζονται σε 24 έως 48 μηνιαίες δόσεις όλα τα χρέη από πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας τα οποία μεταφέρονται και βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., όλα τα πρόστιμα που επιβάλλονται μετά από φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους καθώς επίσης και όλες οι οφειλές από φόρους κληρονομιάς.

Παράλληλα, όλες οι τακτικές οφειλές προς το Δημόσιο θα μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι και σε 24 δόσεις, με τη ρύθιση να γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις έκτακτες οφειλές, θα ισχύουν έως και 48 δόσεις, αλλά ο αριθμός των δόσεων και το ύψος κάθε μιας θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Για τα φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και με βάση:

– το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

– το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το εισόδημα που θα προκύπτει θα σταθμίζεται με βάση διαφορετικούς συντελεστές.

Πηγη : dikaiologitika.gr