Πιο επιθετικές πολιτικές για τη μείωση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες τα προσεχή χρόνια, προκειμένου να οδηγηθούν σε σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, που διαμορφώνεται σε επίπεδο 5%-7%. Οι στόχοι που έχουν θέσει οι τράπεζες για την περίοδο έως και το 2021 θα επιτευχθούν, χωρίς να επηρεάσουν την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας σε ενημέρωση στο πλαίσιο του Go Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι η τράπεζα έχει υπερκαλύψει τους στόχους και για το τρίτο τρίμηνο.

Οπως εξήγησε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Θεόδωρος Καλαντώνης, ακόμη και αν οι νέοι στόχοι που αφορούν την περίοδο έως και το 2021 επιτευχθούν, το επίπεδο των κόκκινων δανείων θα είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και για τον λόγο αυτό οι κινήσεις θα πρέπει να είναι πιο επιθετικές.

Στο σκέλος των ιδιωτών και ειδικότερα των στεγαστικών δανείων, με αφορμή και τη συζήτηση για την αντικατάσταση του νόμου Κατσέλη, εξετάζονται διάφορα μοντέλα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μεταξύ των οποίων και το κυπριακό μοντέλο. Πρόκειται για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, που προβλέπει τη μείωση του δανείου στο επίπεδο της εμπορικής αξίας του ακινήτου και τη συμμετοχή του κράτους στην αποπληρωμή του ενός τρίτου της δόσης του ρυθμισμένου δανείου. Η στήριξη του κράτους εφαρμόζεται στην περίπτωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και με βάση αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά όπως προειδοποίησε ο κ. Καλαντώνης το νέο μοντέλο θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα αποτρέπει την καταστρατήγηση της προστασίας και την αποφυγή δημιουργίας μιας νέας γενιάς στρατηγικών κακοπληρωτών. Οπως εξήγησε ο κ. Καλαντώνης,η πολυετής κρίση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια των τραπεζών για γενναία μείωση μέσα από ανακτήσεις δανείων και πλέον δεν υπάρχει επαρκής χρόνος, ώστε το μεγάλο στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να μειωθεί μέσα από ρυθμίσεις. Για τον λόγο αυτό οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε πωλήσεις και τιτλοποιήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων και το πρώτο crash test θα είναι η τιτλοποίηση που ξεκίνησε η Eurobank για το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος των επιχειρηματικών δανείων, οι τράπεζες θα προχωρήσουν ακόμα και σε αγορά κοινοπρακτικών δανείων από άλλες τράπεζες στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν μπορούν να εξευρεθούν ενιαίες λύσεις για τους κοινούς πιστούχους, προκειμένου τα δάνεια αυτά να μπορέσουν να πουληθούν στη συνέχεια από τον ένα πιστωτή.