Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και υπογράφει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είχαν προλάβει να κάνουν αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους των 800 ευρώ.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει νέες προθεσμίες για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και των ελλεύθερων επαγγελματιών στην πλατφόρμα my Business Support.

Η νέα διάταξη του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ειδικά για δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» από σήμερα μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούσαν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 19 Ιουνίου.

Η απόφαση προβλέπει ότι ειδικά για τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.

Επίσης οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος του πίνακα της απόφαση 39162 ΕΞ 2020/2020 , χωρίς αναγραφή ΚΑΔ, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «my Business Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων»