Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον μεγάλο αριθμό των συναδέλφων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή στη διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών.

Τα αποτελέσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή του ΟΕΕ για τα θέματα του λογιστή – φοροτεχνικού, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους, για την κατάρτιση του τελικού σχεδίου που θα κατατεθεί στο εποπτεύον το ΟΕΕ, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πηγή: Taxheaven