Υπό εξέταση η αύξηση των 12 ή 24 δόσεων σε 36 ή 48 – Τι γίνεται με τις 120 δόσεις.

Νέα πάγια ρύθμιση 36, ή ακόμη και 48 δόσεων, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των ενεργειών που προωθεί για περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Μετά την απόφαση να μην τεθεί υπ’ όψιν των δανειστών το «πακέτο» ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία, αφού είναι δεδομένη η αρνητική θέση τους σε μεγάλες ευνοϊκές ρυθμίσεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη βάλει στο τραπέζι όλες τις παραμέτρους που θα συμβάλουν στο να θεσπιστεί μια νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, με στόχο την ανακούφιση των φορολογουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ήδη διάφορα εναλλακτικά σενάρια για αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 ή 24 που ισχύουν σε 36 ή ακόμη και 48, με τη θέσπιση όμως αυστηρών προϋποθέσεων που θα συνδέονται με τη δυνατότητα του φορολογουμένου ή της επιχείρησης να αποπληρώσει τα χρέη, ενώ θα προβλέπονται και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη στις αυξημένες δόσεις της πάγιας ρύθμισης θα αποτελεί ουσιαστικά η βιωσιμότητά τους.

Η ισχύουσα νομοθεσία

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι σήμερα, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχουν δύο δυνατότητες ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση:

α) Την πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013, με την οποία μπορούν να ρυθμιστούν οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά ένα μέρος τους (τουλάχιστον κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών) είτε δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες. Με αυτή τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, αν προέρχονται από έκτακτη αιτία. Η ένταξη οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δίδονται πληροφορίες από τον οφειλέτη για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που λειτουργεί στο σύστημα ΤΑΧΙSnet και είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr).

β) Την πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από πάσης φύσεως φόρους.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πάγιας ρύθμισης που προβλέπει τμηματική εξόφληση φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, αν τα χρέη έχουν προκύψει από έκτακτες αιτίες και προβλέπεται να εξοφληθούν εφάπαξ. Η ένταξη οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται επίσης την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%. Η πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 έχει σχεδόν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τη ρύθμιση του ν. 4152/2013. Η μοναδική ουσιαστική διαφορά της με την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 είναι ότι για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ και να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.

Σε καθεμία από τις παραπάνω δύο πάγιες ρυθμίσεις υπάρχει όρος που προβλέπει ότι η υπαγωγή μιας οφειλής φορολογουμένου στο πρόγραμμα τμηματικής καταβολής σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 24 αν πρόκειται για οφειλή από έκτακτη αιτία μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Ωστόσο, εάν ένας οφειλέτης απολέσει την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 μπορεί στη συνέχεια να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 (του ΚΦΔ). Μπορεί, επίσης, να ισχύσει και το αντίθετο: Εάν ένας οφειλέτης απολέσει την πάγια ρύθμιση του ν. 4174/2013 (του ΚΦΔ), έχει το δικαίωμα να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν ένας φορολογούμενος εντάξει ένα χρέος του προς το Δημόσιο (ληξιπρόθεσμο ή μη) στη μία πάγια ρύθμιση από τις δύο που ισχύουν και αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του χρέους αυτού σε 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά στην πορεία απολέσει τη ρύθμιση, μπορεί να εντάξει το υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην άλλη πάγια ρύθμιση ακριβώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η μοναδική διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων απώλειας της μίας και της άλλης πάγιας ρύθμισης είναι η εξής:

α) Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης 12 δόσεων του ν. 4152/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων του ν. 4174/2013 θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει αυτοπροσώπως και σε έντυπη μορφή την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

β) Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης 12 δόσεων του ν. 4174/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων του ν. 4152/2013 αρκεί να υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω TAXISnet, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Πηγή : naftemporiki.gr