Σε περίπτωση που ο φιλοξενών ή ο φιλοξενούμενος δε δηλώσει όσα είναι απαραίτητα θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του άλλου

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν, όσοι φορολογούμενοι φιλοξενούν στο σπίτι τους συγγενείς ή φίλους αλλά και οι ίδιοι οι φιλοξενούμενοι, στον πίνακα της φορολογικής δήλωσης του 2021.

Ειδικότερα, όσοι φορολογούμενοι φιλοξενούν πρόσωπα που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (π.χ. παιδιά) αλλά είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008 του πίνακα 2 του εντύπου Ε1. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1, να δηλώσουν υποχρεωτικά το ΑΦΜ του φορολογούμενου ο οποίος τους φιλοξενεί.

Σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη δε δηλώσει τα παραπάνω, θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του άλλου. Το σύστημα τον έχει μπλοκάρει και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.(ethnos.gr)