Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, καλό Χειμώνα με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

i. έως και σήμερα 1.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το χρονικό διάστημα από 27.9.2021 έως και 30.9.2021, από επιχειρήσεις-εργοδότες σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021,

ii. έως τις 6.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνός Οκτωβρίου, από επιχειρήσεις-εργοδότες σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021,

iii. έως τις 8.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη και ορθών επαναλήψεων, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» μηνός Οκτωβρίου 2021, για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων (Β’ φάση),

iv. έως τις 8.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις επιχειρήσεις – εργοδότες, υπεύθυνης δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) οικονομικών στοιχείων εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα Νοέμβριο 2021 (Β’ φάση),

v. έως τις 8.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων (και ορθών επαναλήψεων) στο Π.Σ. Εργάνη α) δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης – εργοδότη για ορισμένες περιπτώσεις και β) δήλωσης εποχικότητας επιχειρήσεων – εργοδοτών οι οποίες προέβησαν σε προσλήψεις εντός του χρονικού διαστήματος από 19.6.2021 έως και 30.6.2021 μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,

vi. έως τις 8.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων (και ορθών επαναλήψεων) από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου 2021,

vii. έως τις 18.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, υπεύθυνων δηλώσεων καλλιτεχνών-επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021,

viii. έως τις 8.12.2021 και ώρα 15:00 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, τουριστικών πρακτορείων και επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων, βάσει Κ.Α.Δ., εφόσον η υποβληθείσα μέχρι 29.9.2021 και ώρα 17:00 αίτησή τους απορρίφθηκε,

ix. έως τις 9.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή μονομερών δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη, από εργαζομένους σε επιχειρήσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου -Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, των οποίων λύθηκε με καταγγελία η σύμβαση εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα από 3.8.2021 έως και 13.8.2021,

x. έως τις 10.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από επιχειρήσεις εργοδότες (βάσει ΚΑΔ) που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το χρονικό διάστημα από 3 έως και 30 Νοεμβρίου 2021,

xi. έως τις 10.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνός Νοεμβρίου, από επιχειρήσεις-εργοδότες σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021,

xii. έως τις 10.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων από επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, κινηματογράφου και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών σε κινηματογράφους, για την ένταξή τους στην οικονομική ενίσχυση του έτους 2021,

xiii. έως τις 10.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων από τις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των εντύπων τους, που αφορά στο 3ο τρίμηνο του 2021,

xiv. έως τις 15.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, από κατόχους άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback), για το έτος 2020,

xv. έως τις 16.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.),

xvi. έως τις 20.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη των εκπρόθεσμων εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, για τα οποία η προθεσμία υποβολής έληγε στο χρονικό διάστημα από 19.6.2021 και έως τις 29.11.2021,

xvii. έως τις 20.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που κατέχει θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική, για τη δήλωση κτήσης της ιδιότητας αυτής σε ειδικό πεδίο του πίνακα προσωπικού (Ε4),

xviii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε., από τους δικαιούχους της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών,

xix. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης δεύτερου σταδίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. για την υπαγωγή στη ρύθμιση και επανένταξη απολεσθείσας, οφειλετών μη μισθωτών και πρώην Ο.Γ.Α. (άρθ. 2 και 3 του ν.4611/2019),

xx. έως τις 31.12.2021 και ώρα 17:00 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου,

xxi. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στον e-ΕΦΚΑ για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας από το επόμενο ημερολογιακό έτος, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών,

xxii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος,

xxiii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας,

xxiv. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,

xxv. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ,

xxvi. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή,

xxvii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους κληρονόμους αποβιωσάντων,

xxviii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα,

xxix. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου,

xxx. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου,

xxxi. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπό προϋποθέσεις, σε νομικά πρόσωπα,

xxxii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η τροποποίηση καταστατικού Ε.Π.Ε. με αόριστη διάρκεια της εταιρείας, για τον ορισμό άλλης ημερομηνίας λήξης,

xxxiii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Α’ Φάση) για τον μήνα Δεκέμβριο 2021,

xxxiv. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης αναστολής εφαρμογής Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα με άδειες εκδοθείσες μέχρι και τις 30.6.2021,

xxxv. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή από αιτούντα συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 (πρόγραμμα Γέφυρα 2), πιστοποιητικών που αποδεικνύουν ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα, για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου,

xxxvi. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών του άρθ. 7 της Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.,

xxxvii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., από τους δικαιούχους αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Απριλίου 2021, για τα Δικαστήρια εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα,

xxxviii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ. που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις αποφάσεις Σ.1659/104/1988 και ΠΟΛ.1314/1998 (ΠΟΛ.1196/8.12.2017),

xxxiv. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων στους Ο.Τ.Α., στοιχείων καθορισμού της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών («αδήλωτα τετραγωνικά»),

xxxv. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για επιλογή εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α,. δικαιούχων πληττόμενων βάσει Κ.Α.Δ. υποκείμενων στο φόρο επιχειρήσεων, που αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή εισάγουν αγαθά που προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών (Κ.Φ.Π.Α. άρθ. 24 παρ. 1 περ. α και β) και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Κ.Φ.Π.Α. άρθ. 28 παρ. 1 περ. α και γ), καθώς και υπηρεσιών που λαμβάνουν και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές,

xxxvi. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με επιστρεπτέα προκαταβολή (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI και VII),

xxxvii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου μερισμάτων προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2020 και

xxxviii. έως τις 31.12.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, για την ένταξη παρόχου – προμηθευτή υπηρεσιών υγείας στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών από clawback έτους 2020.(Read more at Taxheaven)