Μέσω βιντεοκλήσης θα μπορούν πλέον να αποκτούν κλειδάριθμο οι νέοι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στην εφορία. Σε άλλη περίπτωση, η απόδοση κλειδαρίθμου σε νέους φορολογούμενους θα μπορεί να γίνεται από απόσταση μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email. Η ακριβής διαδικασία παραλαβής κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης  ή αυτοπρόσωπης παρουσίας  στην αρμόδια ΔΟΥ, για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καθορίζεται από εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ολόκληρη η διαδικασία για φορολογούμενους και επιχειρήσεις

Στην περίπτωση που ο νέος χρήστης επιλέξει να παραλάβει κλειδάριθμο εξ αποστάσεως, απαιτείται η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης που έχει υποβάλει  στο taxisnet με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση του. Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο φορολογούμενος μπορεί να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως . Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθμου αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ.(ethnos.gr)