Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, τις μεταβιβάσεις, τους φόρους και τα τέλη οι οποίες και τέθηκαν σε εφαρμογή από 01.01.2019 έχουν αλλάξει για τα καλά τα δεδομένα στην ακίνητη περιουσία.

Πολλοί έχοντας υπόψη τους τη μείωση των αντικειμενικών αξιών σε 2.122 περιοχές (ζώνες), προχωρούν στην αγορά ενός ακινήτου ή στην μεταβίβαση κάποιου ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά.

Ωστόσο όσοι αποκτούν με οποιοδήποτε τρόπο ή πωλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα δεν πρέπει να ξεχνούν την Εφορία. Εντός 30 ημερών, λοιπόν, από την ημερομηνία της μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Η εφαρμογή για την υποβολή Δηλώσεων Ε9 έτους 2020 δηλαδή για μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 κι έπειτα άνοιξε και είναι έτοιμη να δεχτεί τις δηλώσεις των φορολογουμένων.