Λέγονται και γράφονται πολλά το τελευταίο διάστημα και είναι λογικό αυτό μέσα στον ορυμαγδό των εξελίξεων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Τέτοια πολυνομία και καταιγισμό αποφάσεων, εγκυκλίων κ.α. σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν θυμάμαι να έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος μας έχει επιφορτιστεί με πλήθος υποχρεώσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε στενό χρονικό πλαίσιο χωρίς ακόμη να έχουν ξεκαθαρίσει πολλά θέματα.

Μέσα σ΄αυτό το χάος που επικρατεί, όλοι —μηδενός εξαιρούμενου— κάναμε ή κινδυνεύουμε να κάνουμε λάθη ή να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ουδείς άσφαλτος και εν μέσω κορωνοϊού, οπότε δεν είναι το ζητούμενο ποιος έχει δίκιο ή άδικο στην παρούσα φάση. Δεν είναι καιρός για αντεγκλήσεις και διαξιφισμούς, γιατί όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε με αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Από την αρχή έπρεπε να δοθούν σε κεντρικό επίπεδο σαφείς οδηγίες για το εξεταζόμενο ζήτημα. Έτσι, δεν θα αναλώναμε χρόνο σε αντιπαραθέσεις για τον ορθό χειρισμό ορισμένων ζητημάτων, αφού τα πράγματα θα ήταν ξεκαθαρισμένα. Μα, θα πει κάποιος ίσως δικαιολογημένα, πως δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν όλα κάτω από τέτοια πρωτόγνωρη πίεση. Εν μέρει μπορούν να δικαιολογηθούν κάποια πράγματα, όμως θεωρώ πως όταν μελετώνται με προσοχή τα θέματα, έστω και κάτω από δυσχερείς συνθήκες βρίσκεται πάντα η απλή λύση, αρκεί να υπάρχει βούληση, μεθοδικότητα και συντονισμός.

Ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες όπως η παρούσα που ζούμε, φρονώ πως η κοινή λογική πρέπει να νικά το φορμαλισμό. Τα πράγματα πολλές φορές είναι απλά και συχνά εμείς οι άνθρωποι τα κάνουμε πιο δύσκολα. Ειδικά σε περιόδους σαν κι αυτή που βιώνουμε όλα θα πρεπε να γίνονται χωρίς γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες με απλό και σαφή τρόπο, ώστε οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να βρουν το βηματισμό τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και φυσικά οι εργαζόμενοι να μην ζημιωθούν κι άλλο οικονομικά, όσο αυτό είναι δυνατό υπό τέτοιες συνθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά ο ρόλος μας θα ήταν πιο εύκολος γιατί θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια απλή διαδικασία δίχως «θολά» σημεία και ψιλά γράμματα που ενδεχομένως κάποιοι λανθασμένοι χειρισμοί να στοιχίσουν οικονομικά σε εργοδότες, εργαζόμενους και σε μας τους ίδιους.

Ένα μείζον θέμα που ανέκυψε όσον αφορά στα εργασιακά ζητήματα είναι αυτό της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και των υποβολών των υ.δ. στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πολύς ντόρος έχει γίνει μέχρι τώρα και όχι αδικαιολόγητα. Για το θέμα των αναστολών αυτών διακρίνουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α. Αυτές που έκλεισαν με κρατική εντολή

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, άλλες επιχειρήσεις έκλεισαν με κρατική εντολή σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ενώ άλλες έκλεισαν αρχικά για παράδειγμα στις 14.3.2020 μέχρι 27.3.2020 και στη συνέχεα με μεταγενέστερη απόφαση η περίοδος αναστολής τους τροποποιήθηκε από 18.3.2020 έως 31.3.2020 και ούτω καθεξής. Υπήρξαν κι εδώ κάποια προβλήματα ως προς το ποια ημερομηνία έπρεπε να αναγραφεί στις εν λόγω περιπτώσεις, ωστόσο το πραγματικό γεγονός προέκυπτε αναντίρρητα από επίσημη κρατική απόφαση που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Το ορθό εν προκειμένω θα ήταν να έδινε ένα αρχείο το υπ. Ανάπτυξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης και αυτή η ημερομηνία να συμπληρώνεται αυτόματα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Β. Αυτές που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ.

i. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, ωστόσο θα επικεντρωθώ μόνο στο μείζον ζήτημα της ημερομηνίας αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ της 20.3.2020, μετά άνοιξε η πλατφόρμα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στις 24.3.2020 (αναρτήθηκαν και κάποιες οδηγίες αρχικά στις 24.3.2020), στις 28.3.2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. με όλες τις λεπτομέρειες, ενώ πιο μετά ενσωματώθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και οι δευτερεύοντες ΚΑΔ. (με νέες οδηγίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

Μα, πως είναι δυνατόν οι επίσημες οδηγίες της Κ.Υ.Α. να κοινοποιούνται τόσες μέρες μετά την ΠΝΠ, η πλατφόρμα να ανοίγει και να προσαρμόζεται μεταγενέστερα της ΠΝΠ και να ζητείται να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της Υ.Δ. και όχι αυτή της πραγματικής αναστολής εργασιών που μάλιστα ορίζεται στην ΠΝΠ; Το ίδιο το υπ. Εργασίας αντιφάσκει στην Κ.Υ.Α., αφού ορίζει χρονικό διάστημα υποβολής της αναστολής των συμβάσεων από 24.3.2020 έως και 20.4.2020, ενώ οι εργοδότες είχαν το δικαίωμα αναστολής από 21.3.2020, άρα ουσιαστικά δέχεται μέσω της Κ.Υ.Α. την πρωθύστερη ημερομηνία αναστολής των συμβάσεων και όχι υποχρεωτικά αυτή της υποβολής.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έθεσαν πραγματικά το προσωπικό τους σε αναστολή εργασιών στις 21.3.2020 ή στις 22.3.2020 ή στις 23.3.2020, και ούτω καθεξής, αλλά υπέβαλαν την υ.δ. μεταγενέστερα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πώς είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό γεγονός μιας πράξης όταν αυτή αφενός μεν, δηλώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη (με αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως), αφετέρου δε, μπορεί να αποδειχθεί και από άλλα έγγραφα, όπως Α.Π.Δ., μισθοδοτικές καταστάσεις, κ.λπ.;

Πρέπει να τονίσουμε ότι, η ημερομηνία αναστολής των συμβάσεων είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη διότι, αποτελεί την αφετηρία για τον υπολογισμό του συνεχόμενου ανέκκλητου χρονικού διαστήματος των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών διάρκειάς της και επιπροσθέτως για τον υπολογισμό των μετέπειτα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών της διατήρησης του εργαζομένου που ανεστάλη η εργασιακή του σχέση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι την αναστολή της σύμβασης εργασίας ο εργοδότης οφείλει την καταβολή του μισθού του εργαζομένου.

ii. Σε πρόσφατη εκπομπή μας είχε αναδειχθεί το θέμα αυτό και ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας τοποθετήθηκε σχετικώς. Να τονίσουμε ότι το ζήτημα αυτό έχει αναδειχθεί γενικότερα στο χώρο μας γιατί αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι. Στην πορεία όμως, το υπ. Εργασίας αποφασίζοντας μονομερώς έδωσε νέα οδηγία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια εγκύκλιος ή κάτι σχετικό, και πλέον στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφέρεται το κάτωθι μήνυμα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε επιχειρήσεις/ εργοδότες που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Η μη δυνατότητα της αναγραφής στις σημειώσεις της πραγματικής ημερομηνίας αναστολής δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και προκαλεί αλγεινή εντύπωση η στάση των στελεχών του Υπουργείου.

Το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα και το υπ. Εργασίας οφείλει να λάβει μια απόφαση και να ενημερώσει όλους τους εργοδότες και τους λογιστές της χώρας για τις προθέσεις του και κυρίως να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που το ίδιο δημιούργησε. Δεν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος κλάδος να είναι δέσμιος των αγκυλώσεων ορισμένων υπηρεσιακών στελεχών του υπουργείου, που εν μέσω τέτοιων συνθηκών λειτουργούν και αποφασίζουν εγκλωβισμένοι στην αρτηριοσκλήρωση του δημοσίου αγνοώντας όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας λόγω του κορωνοϊού.

Αν τα υπηρεσιακά στελέχη έχουν κάποιους άλλους λόγους που εμμένουν σ’ αυτή την άποψη ή φοβούνται φαινόμενα καταστρατήγησης των διατάξεων από κάποιους λίγους, τότε να βρουν τρόπο να ελέγξουν τους υπόπτους και όχι να ταλαιπωρούν τους εργοδότες εκείνους που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Έπρεπε να είχε προβλεφθεί ένα επιπλέον πεδίο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (δεν είναι μόνο δική μου η σκέψη αυτή, αλλά πολλών συναδέλφων) όπου θα μπορούσε ο εργοδότης να αναγράφει την πραγματική ημερομηνία αναστολής σύμβασης εργασιών για τον κάθε εργαζόμενο και στη συνέχεια μετά την οριστική υποβολή της υ.δ. να αντλείται η ημερομηνία αναστολής και ο αριθ, πρωτ. αυτής στο σχετικό πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου.

Εκτός από τα παραπάνω θέματα, το υπ. Εργασίας πρέπει να λύσει μια σειρά από προβλήματα που έχουν ανακύψει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (είναι μακρύς ο κατάλογος) και να δώσει άμεσα οδηγίες για τον ορθό χειρισμό τους ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν και μην έχουν επιπτώσεις οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι κι εμείς οι λογιστές που παλεύουμε νυχθημερόν.

Κλείνοντας να σημειώσω πως στις δύσκολες αυτές μέρες που όλοι ζούμε, αυτό που προέχει είναι να μείνουμε πάνω απ΄ όλα άνθρωποι, ενωμένοι, χωρίς έριδες, διαξιφισμούς και άσκοπες αντιπαραθέσεις. Το ζητούμενο είναι να λύνονται τα θέματα, να ασκείται πίεση εκεί που πρέπει, ενώ οφείλω να επισημάνω πως κανείς συνάδελφος δεν περισσεύει σ ΄αυτή τη μάχη και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.