Λιγότερο από μια εβδομάδα απομένει για να ανοίξει η πλατφόρμα επικαιροποίησης των στοιχείων που δήλωσαν οι Αθηναίοι ιδιοκτήτες κατά την πρώτη κτηματογράφηση του 2008. Μάλιστα, ήδη περισσότεροι από 540.000 πολίτες θα λαμβάνουν σταδιακά στα κινητά και τα e-mail που έχουν δώσει ως στοιχεία επικοινωνίας, τα αντίστοιχα μηνύματα, έτσι ώστε να ενημερωθούν και επίσημα για την έναρξη της διαδικασίας.

Η προανάρτηση θα διαρκέσει δύο μήνες και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 22 Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου. Σε δεύτερο χρόνο έπεται να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη διαδικασία για Βόλο, Λαμία και Λιβαδειά, περιοχές στις οποίες επίσης η πρώτη φάση του Κτηματολογίου έγινε το 2008.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η προανάρτηση στο λεκανοπέδιο Αττικής αφορά 544.682 φυσικά και 7.645 νομικά πρόσωπα, με το πλήθος των ακινήτων να είναι 726.951 ακίνητα και 56.377 γεωτεμάχια.
Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις καθημερινά θα μπορούν να εξυπηρετούνται 1.000- 1.200 ιδιοκτήτες στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
1. Από την ημερομηνία έναρξης της προανάρτησης και για δύο μήνες όλοι όσοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων του Δήμου Αθηναίων θα μπορούν μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr μέσα από την εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των εγγραπτέων δικαιωμάτων που τους αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων, όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στη βάση της προανάρτησης ώστε να επαληθεύσουν την ορθότητά τους.
2. Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.
3. Εφόσον δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία και διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με αποστολή e-mail στην διεύθυνση ad@proanartisi-athina.gr ή με κατάθεση στο κεντρικό γραφείο Κτηματογράφησης της Αθήνας. Εφόσον τα έγγραφα που πιστοποιούν την αιτούμενη διόρθωση έχουν προσκομιστεί με τη δήλωση δεν απαιτείται συνημμένο στην αίτηση έγγραφο. Αν όμως η αίτηση επανεξέτασης στοιχείων αφορά π.χ. αλλαγή αστυνομικής ταυτότητας, θα πρέπει μαζί με την αίτηση να συνυποβληθεί και το αντίγραφο της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Οπότε ο δικαιούχος μπορεί να σκανάρει την ταυτότητά του και μαζί με την αίτηση επανεξέτασης να τα αποστείλει με e-mail στη διεύθυνση ad@proanartisi-athina.gr.
Οι περιπτώσεις στις οποίες θα απαιτηθεί είτε τηλεφωνική επικοινωνία είτε επί τόπου παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης είναι οι ακόλουθες:

Αν κάποιος ιδιοκτήτης αφού μπει με τους κωδικούς του Taxisnet στα στοιχεία της προανάρτησης, δεν βλέπει το δικαίωμά του επί του ακινήτου του, αυτό μπορεί να σημαίνει:
– είτε ότι δεν έχει κάνει δήλωση για τα ακίνητά του στο Κτηματολόγιο. Τότε ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη δήλωση είτε ηλεκτρονικά μέσω του www.ktimatologio.gr μέσα από την εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είτε με κατάθεσή της στο γραφείο Κτηματογράφησης
– είτε ότι το δηλωθέν δικαίωμά του απορρίφθηκε λόγω μη θεμελίωσης ή λόγω μη εντοπισμού. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί στο γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει
– είτε ότι ενώ έχει καταθέσει δήλωση δεν έχει καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.

Το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία τόσο για τη διενέργεια της προανάρτησης όσο και για τις λοιπές διαδικασίες της κτηματογράφησης για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του αναδόχου www.ktimatologio-athinas.gr
Πηγή : enikonomia.gr