Αυξάνονται οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς την εφορία, από 12 στις έως 48 ανάλογα όμως το είδος της οφειλής, αλλά ταυτόχρονα τίθενται αυστηρότερα κριτήρια ένταξης σε αυτή.

Οι δόσεις αυξάνονται σε 24 από 12 για τις τακτικές οφειλές( από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, κτλ) και σε 48 για τις έκτακτες ( π.χ από φόρο κληρονομιάς) ωστόσο υπό την πίεση των θεσμών ο αριθμός των δόσεων θα συναρτάται από το εισόδημα και την περιουσία του οφειλέτη.

Επιπλέον οι θεσμοί επιμένουν ακόμη πως η ρύθμιση των 120 δόσεων θα έχει αρνητική επίπτωση στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Στο τραπέζι κυβέρνησης και θεσμών έπεσαν και τα στοιχεία για την πορεία της ρύθμισης που αφορά στις 120 δόσεις.

Οι θεσμοί υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση θα προκαλέσει απώλεια εσόδων της τάξης των περίπου 200 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών επιχειρηματολογεί υπέρ της ρύθμισης εκτιμώντας ότι θα φέρει μια καθαρή βελτίωση των φορολογικών εσόδων κατά περίπου το ίδιο ποσό.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στη ρύθμιση λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η αυξημένη προσέλευση των φορολογούμενων για ένταξη στη ρύθμιση από τη μια και η ύπαρξη λιγότερων από 15 ημέρες από την άλλη για την εκπνοή της προθεσμίας, αποτελούν δυο χαρακτηριστικά που καθιστούν, σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, την παράταση μονόδρομο.