Ξεχωριστό εκκαθαριστικό από την εφορία θα λάβουν, από φέτος, οι σύζυγοι ανεξάρτητα αν υποβάλουν ξεχωριστή ή κοινή φορολογική δήλωση.

Φορολογικές δηλώσεις – Taxisnet: Πιο αναλυτικά, οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους. Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019:
– Είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.
– Είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Στην εφαρμογή δεν εισέρχονται:

– Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
– Οι φορολογούμενοι σε διάσταση.
– Οι φορολογούμενοι σε πτώχευση.
– Οι φορολογούμενοι σε δικαστική συμπαράσταση.

 

Ανάκληση της επιλογής χωριστής δήλωσης

Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δήλωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποίησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων.

Έγγαμοι μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάψουν ή δηλώσουν γάμο μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.

Πηγή : dikaiologitika.gr