Πάραταση στις επιχειρήσεις προκειμένουν να μεταβιβάσουν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ δίνει η κυβένρηση.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων – σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021

Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023

Για το 2022

Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023
Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023
Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023
Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023

Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024
Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024
Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.