Skip to main content Skip to search

Archives for November 2018

Κοινωνικό μέρισμα 2018: Η πρόβλεψη για αύξηση, οι τελικές πινελιές, το αυτόματο επίδομα σε ανέργους

Κοινωνικό Μέρισμα 2018: Με πρόβλεψη για αύξηση του συνολικού ποσού αλλά και οριακές αλλαγές θα διανεμηθεί το μέρισμα σε περίπου 3,5 εκατ. πολίτες. Τα dikaiologitika news παρουσιάζοουν αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες για τον υπολογισμό του μερίσματος.

Τα κριτήρια ακίνητης περιουσίας θα αναθεωρηθούν μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ώστε περυσινοί δικαιούχοι του μερίσματος να μην το χάσουν λόγω της αναπροσαρμογής.

Η τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή για το Κοινωνικό Μέρισμα 2018 προβλέπει 710 εκατ. ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα των επομένων εβδομάδων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό έως την ερχόμενη Τρίτη θα έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση προκειμένου να ανοίξει στη συνέχεια η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων koinonikomerisma.gr.

Η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων με ποσά τα οποία αναμένεται πως θα κυμαίνονται μεταξύ 250 και 1.350 ευρώ σχεδιάζεται να γίνει στις 14 Δεκεμβρίου.

Το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση και ο τρόπος υπολογισμού του, το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, κ.λπ.

Τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για το Κοινωνικό Μέρισμα

Κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριών:

το άθροισμα της στάθμισης που προκύπτει ανάλογα με τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας και τον αριθμό των μελών της, δίνοντας στάθμιση 1 μονάδα στον πρώτο ενήλικα, 0,5 σε κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,25 στα ανήλικα μέλη. Προκειμένου για ωφελούμενη μονάδα με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914), η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδος προσαυξάνεται κατά 0,5 για κάθε ανάπηρο μέλος. Το μέγιστο της κλίμακας ισοδυναμίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3.
Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα

Έτσι η ενίσχυση των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αναμένεται να γίνει ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Εισόδημα 0 – 5.000 ευρώ ενίσχυση 450 ευρώ
Εισόδημα 5.000 – 7.000 ευρώ ενίσχυση 350 ευρώ
Εισόδημα 7.000 – 9.000 ευρώ ενίσχυση 250 ευρώ

Δυο ενήλικα μέλη (π.χ. ζευγάρι χωρίς παιδιά)
Εισόδημα 0 – 7.500 ευρώ ενίσχυση 675 ευρώ
Εισόδημα 7.500 – 10.500 ευρώ ενίσχυση 525 ευρώ
Εισόδημα 10.500 – 13.500 ευρώ ενίσχυση 375 ευρώ

Δυο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος (π.χ. ζευγάρι με παιδί)
Εισόδημα 0 – 8.750 ευρώ ενίσχυση 787 ευρώ
Εισόδημα 8.750 – 12.250 ευρώ ενίσχυση 612 ευρώ
Εισόδημα 12.250 – 15.750 ευρώ ενίσχυση 437 ευρώ

Τρία ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα και δυο ανήλικα μέλη (π.χ. ζευγάρι με δυο παιδιά)
Εισόδημα 0 – 10.000 ευρώ ενίσχυση 900 ευρώ
Εισόδημα 10.000 – 14.000 ευρώ ενίσχυση 700 ευρώ
Εισόδημα 14.000 – 18.000 ευρώ ενίσχυση 500 ευρώ

Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δυο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (π.χ. ζευγάρι με τρία παιδιά)
Εισόδημα 0 – 11250 ευρώ ενίσχυση 1012.5 ευρώ
Εισόδημα 11.250 – 15.750 ευρώ ενίσχυση 787 ευρώ
Εισόδημα 15.750 – 20.250 ευρώ ενίσχυση 562 ευρώ

2) Περιουσιακά κριτήρια. Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.
3) Κινητή περιουσία. Κριτήριο αποτελεί και το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ.

Εξαιρέσεις. Από τη χορήγηση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης θα εξαιρεθούν νοικοκυριά τα μέλη των οποίων στις τελευταίες υποβληθείσες και εκκαθαρισθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δήλωσαν:
– ότι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβ. εκατοστών, παλαιότητας έως 10 ετών, πισίνες ή και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων

– δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής

– δίδακτρα καταβληθέντα σε ιδιωτικά σχολεία

– δαπάνες για αμοιβές υπηρετικού προσωπικού

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Παραδείγματα

Οικογένεια σε δυο παιδιά και εισόδημα 6.000 ευρώ ετησίως θα πάρουν ενίσχυση 900 ευρώ. Για 12.000 ευρώ 700 ευρώ και για 18.000 εισόδημα 500 ευρώ.
Για ζευγάρι χωρίς παιδιά και εισόδημα 4.500 ευρώ θα δοθούν 675 ευρώ και για εισόδημα 9.000 ευρώ 525 ευρώ και για 13.500 ενίσχυση 375 ευρώ.
Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και εισόδημα έως 3.000 ευρώ η ενίσχυση είναι 450 ευρώ για εισόδημα 6.000 ευρώ 350 ευρώ και για 9.000 ευρώ ενίσχυση 250 ευρώ.

Επίδομα νεανικής αλληλεγγύης: 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους ανέργους

Το έκτακτο επίδομα νεανικής αλληλεγγύης που θα απευθύνεται σε μη ανέργους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 24 ετών που δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Πέρυσι το επίδομα δόθηκε σε 55.000 ανέργους και το ποσό θα φτάνει το ύψος των 400 ευρώ για κάθε άνεργο.

Προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης θα είναι ο άνεργος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή η οποία θα καθοριστεί και θα πρέπει να εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου έως και την ημέρα χορήγησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika news η καταβολή του επιδόματος θα επαναληφθεί διότι οι περισσότεροι άνεργοι αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα αυτό που εντάσσεται στο κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση, αλλά θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), κάνοντας χρήση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

«Καλπάζει» ο τουρισμός – Άνοδος 9,1% στα τουριστικά έσοδα στο 9μηνο 2018

Επιβεβαιώνεται από όλες τις επίσημες πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΑ, FRAPORT, ΔΑΑ, ΕΑΣΠ, ΤτΕ, ΕΡΓΑΝΗ), η φετινή εξαιρετική πορεία του ελληνικού τουρισμού, με βάση στοιχεία που παραθέτει το υπουργείο Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, παρατίθενται τα κάτωθι στοιχεία: Μεγάλη αύξηση 10,3% σημείωσε η διεθνής τουριστική κίνηση το εννιάμηνο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2018, όπου για πρώτη φορά άγγιξε τα 26 εκατ. επισκέπτες. Η επίδοση-ρεκόρ του φετινού 9μηνου έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος το 2017, οφείλεται στην σημαντική άνοδο 12,4% της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο (Ιανουάριος-Μάρτιος 2018 – 1,8 εκατ. επισκέπτες), αλλά και τη συνολική αύξηση του τουριστικού ρεύματος το 1ο εξάμηνο του έτους κατά 19,1% (9,5 εκατ. ξένοι επισκέπτες) λόγω της στρατηγικής επιμήκυνσης της θερινής τουριστικής περιόδου, όπως σχετικά αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού. (Πηγή: ΤτΕ – Έρευνα Συνόρων)

Ανάλογη άνοδο 9,1% κατέγραψαν τα αμιγώς τουριστικά έσοδα το 9μηνο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, τα οποία για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 14,2 δισ. ευρώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του έτους (Πηγή: ΤτΕ – Έρευνα Συνόρων)

Υψηλή άνοδο 12,4% κατέγραψαν στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους (2017 – 17,6 εκατ., 2018 – 19,8 εκατ.). Περισσότεροι από 2,2 εκατ. επιπλέον ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν αεροπορικώς ελληνικούς προορισμούς, λόγω της στρατηγικής ενίσχυσης της συνδεσιμότητας των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, πάντα με τα όσα αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο. (Πηγή: FRAPORT, ΔΑΑ, ΥΠΑ)

Κατακόρυφη αύξηση της τάξεως του 18,9% κατέγραψαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. (2017 – 4,3 εκατ, 2018 – 5,1 εκατ.). (Πηγή: ΔΑΑ, ΥΠΑ)

Ανοδικά ωστόσο κινήθηκε το σύνολο των προορισμών. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώνεται στα αεροδρόμια της Μυτιλήνης (43,9%) και της Αγχιάλου (39%) και ακολουθούν τα αεροδρόμια της Καβάλας (37,3%), της Μυκόνου (24%), της Σάμου (22%) και της Κεφαλονιάς (22%). Περισσότεροι από 1,3 εκατ. επιπλέον ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν αεροπορικώς ελληνικούς προορισμούς με απευθείας πτήσεις από αεροδρόμια του εξωτερικού, λόγω της ένταξης νέων ελληνικών προορισμών στα διευρυμένα προγράμματα των tour operators και των αεροπορικών εταιρειών. (Πηγή: FRAPORT, ΥΠΑ)

Ισχυρή άνοδος 15,3% καταγράφηκε στις εισπράξεις μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και κατά 15,0% των συνολικών επισκεπτών. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Κατακόρυφη άνοδος 25% των tax free συναλλαγών το 9μηνο του 2018 σε σχέση με εκείνο του 2017, ενδεικτική της φετινής εξαιρετικής πορείας των εσόδων από τον τουρισμό και την τεράστια συμβολή του κλάδου στο εμπόριο και την εθνική οικονομία. (Πηγή: PLANET)

Σπουδαία άνοδος 24,4% σημείωσε η παραγωγή στην κατασκευή κτηρίων το 1ο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το περασμένο έτος, λόγω της μεγάλης ανόδου της τουριστικής κίνησης που οδήγησε στην αύξηση των πράξεων αγοραπωλησιών ακινήτων και την «αναθέρμανση» της αγοράς της στεγαστικής πίστης. (Πηγή: ΣΕΒ)

Μεγάλη αύξηση 17,8% του κύκλου εργασιών της αγοράς ξύλου και επίπλου, το 9μηνο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2018 σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια ύφεσης, λόγω της μεγάλης ανόδου των τουριστικών επενδύσεων. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Κατακόρυφη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2016-2017), κατά 19,1% αυξήθηκε ο όγκος των κατασκευών, κατά 18,7% της επιφάνειας των κτισμάτων και κατά 8,5% στον αριθμό αδειών, στο σύνολο της χώρας, εξαιτίας των επενδύσεων σε νέες τουριστικές υποδομές. (Πηγή: ΕΣΥΕ)

Τη μεγαλύτερη αύξηση (16,6% ) της τελευταίας 8ετίας κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες κατά το β’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Διψήφια αύξηση 10,15% κατέγραψαν τα δημόσια έσοδα από τον ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και συνολικά τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος κατά το μήνα Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, και 4% το μήνα Ιούλιο. (Πηγή: ΑΑΔΕ)

Αύξηση 8,5% κατέγραψε η μέση τιμή ανά δωμάτιο των ξενοδοχείων της Αθήνας το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 και 2,2% η πληρότητα. (Πηγή: ΕΞΑΑΑ, GBR)

Αύξηση κερδών +51,6% των ελληνικών ξενοδοχείων το 2017 με βάση τους ως τις 16/11/2018 δημοσιευμένους ισολογισμούς, λόγω του τεράστιου “άλματος” του ελληνικού τουρισμού την τετραετία 2015-2018 που ωφέλησε το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Πηγή: Έρευνα New Times)

Τέλος, 288.369 επιπλέον θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 λόγω και της εξαιρετικής φετινής πορείας του τουρισμού, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη από το 2001 έως σήμερα. (ΕΡΓΑΝΗ)

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Τέλη κυκλοφορίας 2019: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet (gsis) – Φόροι «φωτιά» μέχρι τέλος του χρόνου

Αναρτήθηκαν χτες νωρίς το μεσημέρι 26/11 στο TAXISnet τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2019 και οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν και χωρίς κωδικούς να μπουν και να κάνουν την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων.

Πιο αναλυτικά, από την υπηρεσία της ΑΑΔΕ (taxisnet) μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας» για τα έτη 2013 και επομένων. Δειτε αναλυτικα πως

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :
το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)

την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Φόροι – φωτιά μέχρι τέλος του χρόνου

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου είναι γεμάτη από υποχρεώσεις. Εκτός του ότι θα κρατάμε στα χέρια μας τα ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας του 2019 –η πληρωμή των οποίων δεν μπορεί να μετατεθεί μετά το τέλος του χρόνου- θα πρέπει να καταβληθούν και τα «διπλά εκκαθαριστικά»:ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος.

Η υποχρέωση αγγίζει το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων κάτι που σημαίνει ότι δημιουργούνται και πάλι οι προϋποθέσεις για κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των οφειλετών. Είναι και άλλες οι υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να πληρωθούν και η δεύτερη δόση του ΦΠΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους απασχολούν εργαζόμενους. Είναι μια από τις «βαρύτερες» εβδομάδες του χρόνου –όπως και η τελευταία του Σεπτεμβρίου- και θα οδηγήσει για μια ακόμη φορά σε αύξηση στον αριθμό των οφειλετών του δημοσίου.

Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των πολιτών με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ενώ η ΑΑΔΕ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα επίσημα στοιχεία, ή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, αποκάλυψε εκτόξευση του αριθμού οφειλετών στα 4,3 εκατομμύρια άτομα. Αν επαναληφθεί το σκηνικό και τον Νοέμβριο, ενδέχεται να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ αριθμού οφειλετών. Διότι δεν είναι μόνο η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Είναι και ο Δεκέμβριος που είναι γεμάτος από υποχρεώσεις: τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Συνολικά, στις 40 τελευταίες ημέρες του χρόνου, θα πρέπει να συγκεντρωθούν περίπου 8-9 δις. ευρώ για να φτάσουμε και στην πολυπόθητη δημοσιονομική επίδοση που θα επιτρέψει τη διανομή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου πρωτογενούς πλεονάσματος.

Το οικονομικό επιτελείο δεν μπορεί να περιμένει την τελευταία ημέρα του χρόνου για να διαπιστώσει την δυνατότητα ανταπόκρισης τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις των τελευταίων ημερών. Οι αποφάσεις για το κοινωνικό μέρισμα θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες και από εκεί και πέρα, θα παρακολουθείται στενά η πορεία των εσόδων για να μην υπάρξουν αποκλείσεις της τελευταίας στιγμής.

Πάντως, υπάρχει αισιοδοξία καθώς ο Δεκέμβριος, θα είναι και ο μήνας κατά τον οποίο θα γίνει η μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας στην αγορά. Εκτός από το δώρο Χριστουγέννων του ιδιωτικού τομέα –μέρος του οποίο κατευθύνεται τα τελευταία χρόνια και στα… τέλη κυκλοφορίας- υπάρχουν τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων και το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα.

Read more

Οι 8 νόμιμοι τρόποι για να αποφύγετε τα τεκμήρια της εφορίας

Τη δυνατότητα να αποφύγουν τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του τρέχοντος έτους σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό, βάσει των τεκμηρίων της εφορίας (των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), θα έχουν το 2019 εκατομμύρια φορολογούμενοι, επιλέγοντας μεταξύ οκτώ εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των προστιθέμενων διαφορών εισοδήματος που προκύπτουν λόγω των τεκμηρίων. Με την κάλυψη των διαφορών αυτών θα γλιτώσουν από σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ειδικά οι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά ετήσια πραγματικά εισοδήματα, εφόσον καταφέρουν να καλύψουν τις επιπλέον διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν από τα τεκμήρια, θα κατοχυρώσουν δικαιώματα είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων, ενώ παράλληλα θα καταστούν δικαιούχοι μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Κι αυτό θα συμβεί επειδή, σε κάθε τέτοια περίπτωση, για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, θα ληφθεί υπ’ όψιν το πολύ χαμηλό πραγματικό ετήσιο εισόδημα κι όχι το πολύ πιο υψηλό τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια.

Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση φορολογούμενου που θα καταφέρει να δικαιολογήσει τη διαφορά μεταξύ πραγματικού δηλωθέντος και υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος, ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστούν με βάση το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του έτους 2018. Δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν, δηλαδή, το -υψηλότερο του πραγματικού- τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου, οπότε αυτός θα γλιτώσει από σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τον υπολογισμό διαφόρων επιδομάτων και απαλλαγών θα ληφθεί υπ’ όψιν το πραγματικό δηλωθέν και όχι το υψηλότερο τεκμαρτό.

Η νομοθεσία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) κάθε φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω εφαρμογής τεκμηρίων, αναγράφοντας, στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2019, για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους, έως και οκτώ διαφορετικές κατηγορίες ποσών, που είναι οι εξής:

1 Πραγματικά εισοδήματα τα οποία απέκτησαν το 2018 ο ίδιος, η σύζυγός του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα εισπραχθέντα εισοδήματα που απαλλάσσονται τόσο από τον φόρο όσο και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα τα επιδόματα τέκνων που εισπράχθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των ολικά τυφλών και των κινητικά αναπήρων 80% και άνω, η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης κ.λπ.

Πολλά από αυτά τα ποσά προσυμπληρώνονται πλέον από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους αντίστοιχους κωδικούς του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Αυτό θα συμβεί και στις δηλώσεις του 2019 εφόσον οι φορείς που κατέβαλαν τα ποσά αυτά εντός του 2018 μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα αρχεία με τα σχετικά στοιχεία.

Εφόσον οι φορείς που κατέβαλαν τα ποσά αυτά στον φορολογούμενο δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα σχετικά αρχεία, τότε ο φορολογούμενος που έχει εισπράξει τα εν λόγω ποσά εντός του 2018 θα χρειαστεί να τα αναγράψει ο ίδιος σε άλλους κωδικούς του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, που θα υποβάλει το 2019. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει και να έχει διαφυλάξει τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την είσπραξη των ποσών αυτών, δηλαδή τις βεβαιώσεις που οφείλουν να έχουν εκδώσει τα νομικά πρόσωπα τα οποία κατέβαλαν τα συγκεκριμένα ποσά.

2 Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα και αποκτήθηκαν εντός του 2018 από τον φορολογούμενο. Τέτοια ποσά είναι π.χ. το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ. Και στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει και να διαφυλάξει τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την είσπραξη των ποσών αυτών, δηλαδή τις βεβαιώσεις που οφείλουν να έχουν εκδώσει οι νομικές οντότητες οι οποίες κατέβαλαν τα συγκεκριμένα ποσά.

3 Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών, μείον το κόστος απόκτησης.

Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος εντός του 2018 περιουσιακού στοιχείου θεωρείτο «τεκμήριο» τη χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε εντός του 2018 και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

4 Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2018, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31/12/2017 και αναλώθηκαν εντός του 2018. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών».

Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων διαδοχικών ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

* Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.

* Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών που θα προκύψει, θα πρέπει στη συνέχεια να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπ’ όψιν στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσε στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησε για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις είναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων ετών που μπορεί ο φορολογούμενος να «σχηματίσει» και να εμφανίσει στην εφορία ως προϊόν αποταμίευσης. Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το «κεφάλαιο» που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που θα του προσδιορίζουν τα τεκμήρια.

Η αναλυτική καταγραφή όλων των παραπάνω ποσών (εισοδημάτων, δαπανών, καθαρού κεφαλαίου) μπορεί να γίνει χειρόγραφα σε ένα απλό φύλλο χαρτιού ή ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα Excell, με τη μορφή ενός πίνακα εσόδων, δαπανών και καθαρού «κεφαλαίου».

5 Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2018, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.

6 Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο, ενώ η σύναψη δανείου με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί. Σε κάθε περίπτωση το αποδεικτικό έγγραφο που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2018 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.

7 Ποσά που εισέπραξε το 2018 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2018 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018.

8 Κέρδη από λαχεία, ΠPO-ΠO, Λόττο, Tζόκερ, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ+1,18% εφόσον έχει τη σχετική βεβαίωση από τον OΠAΠ ή από την εταιρεία που διενεργεί τις κληρώσεις των λαχείων.

Πηγή : naftemporiki.gr

Read more

ΠΟΠΕΚ: Να μειωθεί άμεσα η φορολόγηση των καυσίμων

Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα ζητεί η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), τονίζοντας ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ έχουν μειωθεί αθροιστικά από την 1η Οκτωβρίου περίπου κατά 30%.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε στις 19 Νοεμβρίου,  η Ελλάδα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή των κρατών της Ε.Ε,  είναι ακριβότερη στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 0,135 ευρώ, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 0,037 ευρώ και στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 0,214 ευρώ.

«Η αιτία των υψηλών τιμών οφείλεται στην υψηλή φορολόγηση των καυσίμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις τσέπες των Ελλήνων εξαθλιωμένων οικονομικά καταναλωτών» υπογραμμίζεται.

Η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει ότι η υψηλή φορολόγηση των καυσίμων, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη και δεν αυξάνει αποδεδειγμένα τα δημόσια έσοδα, αλλά είναι και το βασικό κίνητρο της ανεξέλεγκτης παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων.

Τέλος, καλεί όσους επικαλούνται την κοινωνική τους ευαισθησία στη λήψη των αποφάσεων  να προχωρήσουν άμεσα στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα «και να την επιβεβαιώσουν εμπράκτως ιδιαίτερα στο πετρέλαιο θέρμανσης».

Και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας καταλήγει: «Οι κοινωνικά ευαίσθητοι, ας εισηγηθούν επιτέλους ότι δεν είναι δυνατόν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης των καυσίμων να επιβαρύνεται και με ΦΠΑ 24%».

Πηγή : naftemporiki.gr

 

 

Read more

Αυστραλιανό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τουρισμό, logistics και real estate

Αυξανόμενο είναι το αυστραλιανό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα στον τουρισμό, στα logistics και στο real estate, όπως ανέφερε η πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα, Kέιτ Λόγκαν, στη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη.

Ο αντιπρόεδρος επισήμανε ότι στη νέα φάση, οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, η κυβέρνηση υλοποιεί ένα ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο που θέτει η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική, με νέας γενιάς μεταρρυθμίσεις, που ενδυναμώνουν την ανάπτυξη, απλοποιούν και βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, εκσυγχρονίζουν τη δημόσια διοίκηση καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνουν τους χρόνους απονομής Δικαιοσύνης.

Ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε ότι, στην κατεύθυνση αυτή, προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων, ιδιαίτερα μακροχρόνιας προοπτικής, που δημιουργούν πολλές νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στο μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η πρέσβης, από την πλευρά της, σημείωσε το αυξανόμενο αυστραλιανό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, κάνοντας ειδική αναφορά μεταξύ άλλων στον τουρισμό, στα logistics και στο real estate.

Ακόμη, αξιοποιώντας τη δυναμική του επιτυχημένου επιχειρηματικού Roadshow που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αυστραλία το 2017, δρομολογήθηκε η συνεργασία, με τη συμβολή του Enterprise Greece, για την πραγματοποίηση εντός του 2019 επιχειρηματικής αποστολής στην Αυστραλία για στοχευμένες επαφές με επιχειρηματικούς φορείς της χώρας και ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.

Ο αντιπρόεδρος και η πρέσβης συμφώνησαν ότι η επιτυχής κατάληξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ΕΕ και Αυστραλίας για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών θα συμβάλει στην άρση υφιστάμενων εμποδίων και στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αυστραλίας, ιδιαίτερα στις προοπτικές τόνωσης των ελληνικών εξαγωγών και διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στην αυστραλιανή αγορά.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

ΕΦΚΑ: Eγκρίνεται η λειτουργία πλατφόρμας για διαγραφή οφειλών σε ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να εγκρίνει η διοίκηση του ΕΦΚΑ τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαγραφή οφειλών, η οποία θα δώσει «ανάσα» σε χιλιάδες ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, καθώς και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ).

Οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των νέων αποφάσεων, τις οποίες έχει ήδη υπογράψει ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, έχουν επιβαρυνθεί σε βάθος πολλών ετών με σημαντικά χρέη, κυρίως στον ΟΑΕΕ και στο πρώην ΤΕΒΕ, τα οποία χρέη είτε έχουν επιβληθεί άδικα, είτε αφορούν περιπτώσεις οφειλών που δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από αυτούς τους ασφαλισμένους, λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων φορέων, είναι εγκλωβισμένοι 26 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή από το 1992 (νόμος 2084), σε ένα καθεστώς πολυνομίας, πολυπλοκότητας και συνεχών τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου σχεδόν επί ένα τέταρτο του αιώνα.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα, μαζί με μια σειρά ζητημάτων που αφορούν σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Επισημαίνεται ότι το δσ του ΕΦΚΑ θα συνεδριάσει παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πολυήμερη κινητοποίηση των εργαζομένων του ασφαλιστικού φορέα.

Στο δσ του ΕΦΚΑ θα τεθούν προς έγκριση, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα:

 • Η έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2018 σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ Α΄ Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) που αφορά σε δημοσιογράφους και υπαλλήλους ΜΜΕ.
 • Η παράταση χορήγησης επιδόματος ανεργίας, πέραν του εννεαμήνου, σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 • Η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας λόγω επίσχεσης εργασίας.
 • Η χορήγηση επιδόματος συμπαράστασης σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΕΤΕ.
 • Η παράταση ισχύος δελτίων ασθενείας ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.
 • Η έγκριση της δωρεάν μετακίνησης ανέργων Α΄ και Γ΄ Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ & ΤΑΤΤΑ), καθώς και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η χορήγηση βεβαιώσεων μακροχρόνια ανέργων.
 • Η εφαρμογή του μέτρου του συνυπολογισμού του χρόνου επιδότησης ανεργίας για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος, την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη γήρατος.
 • Η χορήγηση ολόκληρου του ποσού σύνταξης λόγω θανάτου που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές.
 • Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα προστατευόμενων μελών συνταξιούχων λόγω θανάτου.

Πηγή : naftemporiki.gr

Read more

Ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις- ποια τα αγκάθια στην Ελλάδα

Η ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δόθηκε στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των ΜμΕ, που διοργάνωσε η Κομισιόν στο Γκρατς της προεδρεύουσας Αυστρίας και στην οποία έδωσε το «παρών» η ΓΣΕΒΕΕ. Η έκθεση αφορά την περίοδο 2017/18, ενώ επιχειρεί και μια προβολή των πιο αξιοσημείωτων μακροοικονομικών και μικροοοικονομικών τάσεων που θα ακολουθήσουν.

Οι τάσεις ανάκαμψης των ΜμΕ στην Ευρώπη συνεχίζονται με ταχύτερους ρυθμούς και η συνεισφορά τους στην αύξηση της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας ήταν μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη. Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε το διάστημα 2016-2017 κατά 2%.

Τα  σημαντικότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών ΜμΕ αυξήθηκαν κατά 20% από το 2012
 2. Οι τάσεις ως προς τα τελικά στοιχεία του 2018, αλλά και οι προβολές για το 2019 παραμένουν θετικές.
 3. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν ως «υψηλής μεγέθυνσης» αυξήθηκε κατά 24% μεταξύ 2014- 2016. Ωστόσο, η προέλευση των επιχειρήσεων αυτών συγκεντρώνεται σε έξι κυρίως χώρες, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες  στην ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία).
 4. Οι κλάδοι που δοκιμάστηκαν την περίοδο της κρίσης (κατασκευές και μεταποίηση) παραμένουν σε υστέρηση, παρά τη σχετική βελτίωση (απώλειες 15% και 10% αντίστοιχα από το 2008 έως το 2017).
 5. Ο δείκτης επιδόσεων της ενιαίας αγοράς παραμένει ο πιο ασθενικός, καθώς δεν προκύπτει σημαντική διείσδυση και συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μη εθνικά εδάφη.
 6. Οι περιφερειακές ανισορροπίες διατηρούνται ισχυρές καθώς είναι ευδιάκριτη η διαφορά των επιδόσεων μεταξύ Νότου και Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης. Σε ενδιάμεση φάση βρίσκονται οι χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην ΕΕ.

Στο ειδικό τεύχος για την ελληνική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις, η έκθεση επισημαίνει ως θετικά στοιχεία την ελαφρά αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων (4,1%) και της απασχόλησης (10,7% την περίοδο 2015-2017, η οποία προήλθε κυρίως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Ωστόσο ως αποθαρρυντικό στοιχείο προσδιορίζεται η αναιμική έως και αρνητική εκτίμηση του δείκτη προστιθέμενης αξίας (υπολογίζεται ότι η συνεισφορά στη συνολική ΠΑ μειώθηκε κατά 3,3% την περίοδο 2015-2017).

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των δεικτών φαίνεται να διαδραματίζει η συνεισφορά του κλάδου μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς η δημιουργία υποδομών και σημείωδιαμετακόμισης ενισχύει τα μέσα και τις ευκαιρίες διακίνησης των αγαθών. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο των αγροδιατροφικών προϊόντων (46% αύξηση την περίοδο 2010-2016).

Στους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης της Πράξης για τις ΜμΕ (Small Business Act), η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στον τομέα προώθησης των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων, όπως και της υπεύθυνης διακυβέρνησης, αλλά παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο σκέλος της δεύτερης ευκαιρίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτομίας. Παρά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σκέλος (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, κα), η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της ΓΣ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η μετουσίωση των συμπερασμάτων του συνεδρίου σε δράσεις και η αποτελεσματική μεταφορά τους στο πεδίο άσκησης πολιτικής, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της ΕΕ. Ενώ σε επίπεδο διακηρύξεων οι ΜμΕ αντιμετωπίζονται ως μοχλός ανάπτυξης και συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι πολιτικές που ασκούνται, ειδικά στις χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, φαίνονται να αγνοούν τη νευραλγική σημασία που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και της απασχόλησης.

Πηγή : naftemporiki.gr

 

Read more

Τέλη κυκλοφορίας 2019: Αναρτώνται την επόμενη εβδομάδα – Δείτε τι θα πληρώσετε

Τέλη κυκλοφορίας 2019: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναρτώνται στο Taxis τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019, με τους κατόχους των ΙΧ να καλούνται να πληρώσουν μέχρι το τέλος του έτους συνολικά το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 μέσω τραπεζών ή e-banking.

Σε διαφορετική περίπτωση, το τίμημα των τελών διπλασιάζεται.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή των τελών μέσω καρτών, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την καταβολή του ποσού σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με πέρσι, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν περίπου το ίδιο ποσό.

Συγκεκριμένα στα:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

teli1

teli2

teli3

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

teli4

Τι ισχύει για τα υβριδικά αυτοκίνηταΌσον αφορά τα υβριδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα με κινητήρα έως και 1.548 κυβικά εκατοστά.

Για τα οχήματα με μεγαλύτερο κινητήρα (από 1.549 κ. εκ. και άνω) τα τέλη κυκλοφορίας θα αντιστοιχούν στο 60% των τελών κυκλοφορίας για τα συμβατικά αυτοκίνητα, αναλόγως με την πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης.

Δείτε ένα – ένα τα βήματα για την «εκτύπωση» από το TAXISnet και την πληρωμή
Αρχικά, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis «Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων» στην ιστοσελίδα www.aade.gr

Για την «εκτύπωση»:
Στην Υπηρεσία προς τους Πολίτες επιλέξτε την ένδειξη Οχήματα
Συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
Συμπληρώνετε τον αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
Συμπληρώνετε το έτος τελών κυκλοφορίας
Επιλέγετε «Αναζήτηση»
Επιλέγετε «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»
Η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, μέσω τραπεζών ή μέσω e-banking καθώς σε διαφορετική περίπτωση το τίμημα των Τελών Κυκλοφορίας διπλασιάζεται για όσους δεν τα εξοφλήσουν μέχρι τέλος του έτους.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Έρχεται «μπλόκο» στις τραπεζικές θυρίδες: Θα ανοίξουν χωρίς προειδοποίηση για όσους χρωστούν

Μπλόκο στις τραπεζικές θυρίδες ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Στο στόχαστρο του ΥΠΟΙΚ έχει μπει το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν, καθώς είναι το τελευταίο που έχει απομείνει στο απυρόβλητο των κατασχέσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπολογίζεται ότι συνολικά στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν περίπου 320.000 τραπεζικές θυρίδες, από τις οποίες είναι μισθωμένες περίπου οι 220.000 (ή το 70%).

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζεται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στη Βουλή σε νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, στο οποίο θα περιληφθεί και σειρά ρυθμίσεων φορολογικού χαρακτήρα που αφορούν εκατομμύρια φορολογούμενους.

Στο υπό κατάθεση φορολογικό νομοσχέδιο θα περιληφθούν διατάξεις για:

– Το χωρίς προειδοποίηση άνοιγμα και η δέσμευση περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα Ταμεία. Θα δεσμεύονται έτσι, μετρητά, έργα τέχνης και τιμαλφή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το υφιστάμενο καθεστώς το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων δεσμεύεται σε δύο περιπτώσεις: στη διαπίστωση φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ και στην περίπτωση χαρακτηρισμού μιας οφειλής ως “ανεπίδεκτης εισπράξεως”. Στη δεύτερη περίπτωση η δέσμευση διαρκεί για 10 χρόνια.

– Την αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος ως μέσου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι διατάξεις προβλέπουν την αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού δαπάνης με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για τη λήψη της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Τα ποσοστά είναι σήμερα στο 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, 15% για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και 20% για εισόδημα από 20.000 ευρώ και άνω. Αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι είναι να αυξηθούν σε 15%, 20% και 25% αντίστοιχα.

– Τη μείωση του ορίου συναλλαγής πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η πληρωμή με τραπεζικό μέσο, όπως είναι η πιστωτική- χρεωστική κάρτα ή η πίστωση τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης. Το όριο είναι σήμερα 500 ευρώ και μελετάται να μειωθεί σε 300 ευρώ ή και χαμηλότερα.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more