Skip to main content Skip to search

Archives for December 2018

Alpha Bank: Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για την οικονομία το 2019

Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία χαρακτηρίζει η Alpha Bank το 2018, καθώς όπως επισημαίνει η τράπεζα σε ανάλυσή της ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής που συνοδεύθηκε με συγκεκριμένα μέτρα ελαφρύνσεως των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στην ανάλυση όπου παρουσιάζονται οι βασικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, σημειώνεται ότι η οικονομική ανάκαμψη ενισχύθηκε σε σχέση με το 2017, παρά την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα για ένα ακόμη έτος. Όσον αφορά στο οικονομικό κλίμα, αμφότεροι οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης και επιχειρηματικών προσδοκιών έχουν βελτιωθεί σημαντικά συμβαδίζοντας με τον ενισχυμένο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Ο τελευταίος αποτυπώθηκε τόσο στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας, όσο και στην ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων μετά από μία δεκαετία διαρκούς πτώσεως, η οποία παράλληλα υποστηρίχθηκε από τη θεαματική άνοδο της οικονομίας διαμοιρασμού.

Ωστόσο, οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά υψηλό επίπεδο γεγονός που καθιστά δυσχερή τον εξωτερικό δανεισμό καθώς επιβαρύνεται παράλληλα από τη διεθνή χρηματοοικονομική αβεβαιότητα και τη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ιταλία. Τέλος, το αναπτυξιακό πρότυπο του 2018, όπως διαφαίνεται με βάση την ανάλυση των συνιστωσών του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, στηρίζεται και πάλι στην ιδιωτική κατανάλωση και τις τουριστικές εισπράξεις, ενώ η επενδυτική δαπάνη παραμένει υποτονική.

Οι πιο σημαντικές προκλήσεις για την οικονομία σύμφωνα με την ανάλυση είναι:

Πρώτον, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει γίνει λιγότερο ευνοϊκό και πιο ευμετάβλητο. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ζήτηση ενδέχεται να περιορισθεί καθώς υπάρχουν ενδείξεις εξασθενήσεως του αναπτυξιακού ρυθμού σε Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωζώνη και ΗΠΑ. Η ρητορική του εμπορικού προστατευτισμού και ιδιαίτερα η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας μπορεί να εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις περιορίζοντας το διεθνές εμπόριο.

Το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές ροές, να αποδυναμώσει το διαθέσιμο εισόδημα των Βρετανών τουριστών λόγω εξασθένησης της στερλίνας και να μειώσει τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους για την Ελλάδα. Η ενδεχόμενη συνέχιση και στο νέο έτος της συζήτησης περί των δυνατοτήτων του δημοσιονομικού χώρου της Ιταλίας, σε σχέση με το σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας της ΕΕ επηρεάζει σημαντικά το κόστος δανεισμού της χώρας μας σε μία περίοδο μάλιστα που το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ (QE) θα έχει απενεργοποιηθεί. Επιπροσθέτως, το επιβαρυμένο πολιτικό κλίμα στη Γαλλία και η υψηλή δημοτικότητα των αντιευρωπαϊκών πολιτικών σχημάτων στο βαθμό που θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιτείνει την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να διατηρήσει υψηλά τα μακροχρόνια επιτόκια και κατά συνέπεια να καταστήσει πιο δυσχερή την προσφυγή της Ελλάδας στις αγορές. Παράλληλα, ενδέχεται να επιτείνει το πρόβλημα της απουσίας ενιαίας πολιτικής γραμμής σε καίρια ζητήματα της ΕΕ που σχετίζονται με τη χώρα μας (προϋπολογισμός, γεωργική πολιτική, εμβάθυνση Ευρωζώνης, μεταναστευτικό).

Δεύτερον, η μακροχρόνια διατήρηση της επενδυτικη?ς δαπα?νης στα έτη της οικονομικής υφέσεως σε επίπεδο χαμηλότερο από το ύψος των αποσβέσεων εξασθένισε το απόθεμα του παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας – τόσο σε όρους αξίας όσο και μη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογικών καινοτομιών που έλαβαν πρόσφατα χώρα – με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της εργασίας είτε να φθίνει είτε να παραμένει υποτονική. Το 2018 δεν διεφάνη μία δυναμική ανασχέσεως των τάσεων αποεπένδυσης. Η ανάγκη λοιπόν ενός ισχυρού θετικού επενδυτικού σοκ συνιστά μία μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία στο νέο έτος.

Τρίτον, η κάλυψη του προαναφερθέντος επενδυτικού κενού είναι εύλογο να χρειασθεί την αρωγή της δημοσιονομικής πολιτικής. Απαιτείται η διαμόρφωση ενός φιλικότερου προς την ανάπτυξη μίγματος πολιτικής εντός του στενού πλαισίου που θέτει ο στόχος για την επίτευξη υψηλού δημοσιονομικού πρωτογενούς πλεονάσματος. Τούτο σημαίνει ότι χρειάζεται αφενός η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και αφετέρου η μείωση των φορολογικών συντελεστών στο κεφάλαιο και την εργασία. Τα επεκτατικά μέτρα που έχουν προβλεφθεί για το 2019 όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών και η σταδιακή μείωση του συντελεστή των επιχειρηματικών κερδών είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, η δημοσιονομική επίπτωση πιθανών αποφάσεων για την αναδρομική άρση της εισοδηματικής πολιτικής στο ελληνικό Δημόσιο και της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης των περασμένων ετών μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα απαιτήσει ορθή διαχείριση και σχεδιασμό, ώστε να μην τεθεί εκ νέου σε αμφισβήτηση από τις διεθνείς αγορές το αξιόχρεο του ελληνικού κράτους.

Τέταρτον, η μείωση του ελλείμματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας προϋποθέτει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο θεσμικό πλαίσιο και τη διαμόρφωση σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ταχεία επίλυση διενέξεων και ευκολία έναρξης δραστηριότητας. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) σε μία περίοδο που η μέση ροπή προς αποταμίευση παραμένει αρνητική. Οι ΞΑΕ βοηθούν σημαντικά στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα της εργασίας και συμβάλλουν στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας προορισμού των επενδύσεων, καθώς οι εισερχόμενοι επενδυτές είναι συνήθως περισσότερο προσανατολισμένοι στις ξένες αγορές σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος, αποτελούν δομικό στοιχείο της «παγκόσμιας αλυσίδας αξίας» επιτρέποντας σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πολυεθνικούς οργανισμούς να ειδικευθούν σε τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας στο οποίο είναι πιο ανταγωνιστικές. Παράλληλα, η θεσμοθέτηση κινήτρων για την προαγωγή της Έρευνας και Ανάπτυξης σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια μπορεί να ωθήσει σημαντικά την επιχειρηματικότητα των νέων και την καινοτομία επαναφέροντας στη χώρα ένα μεγάλο μέρος της υψηλής ποιότητας ανθρωπίνου κεφαλαίου που διέρρευσε εκτός συνόρων.

Πέμπτον, η αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοικήσεως, ιδιαίτερα στους τομείς της συγκροτήσεως των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και την φορολογική διοίκηση μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στην διενέργεια των οικονομικών δραστηριοτήτων, δικαιοσύνης στην κατανομή των φορολογικών βαρών και ανταποδοτικότητας των φόρων λόγω της βελτιώσεως των προσφερόμενων δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών.

Έκτον, η επιτάχυνση εντός του 2019 των προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση είναι μία ακόμη μεγάλη πρόκληση καθώς μπορεί να αποτελέσουν μηχανισμό προσέλκυσης νέων επενδυτικών κεφαλαίων και αναζωογονήσεως μικρών επιχειρηματικών μονάδων που λειτουργούν υποστηρικτικά στα έργα υποδομής, ενώ τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις μπορεί να αντισταθμίσουν τα οφέλη στο επενδυτικό κλίμα που έχουν επιτευχθεί έως σήμερα σε αυτό το μέτωπο.

Έβδομον, η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και απεξαρτήσεως από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ΤτΕ αναμένεται να αποδεσμεύσει κεφάλαια και ρευστότητα αναδιαρθρώνοντας τον παραγωγικό ιστό της χώρας μέσω της εξυγίανσης πλειάδας επιχειρήσεων και χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Φόροι: Τι πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του 2018

Λίγες μέρες πριν από το τέλος του 2018 και οι φόροι δεν σταματούν.

Έως 28 Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν την τέταρτη και προτελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.

Σχεδόν 5,2 εκατομμύρια υπόχρεοι θα καταβάλουν τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Λιγότερο από το ένα έκτο των οφειλετών έχει εξοφλήσει την υποχρέωσή του σε λιγότερες δόσεις.

Λίγο πριν το τέλος του χρόνου, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου οι πολίτες θα πρέπει να εξοφλήσουν και τα τέλη κυκλοφορίας , καθώς όσοι το παραμελήσουν θα πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ο ιδιοκτήτης του οχήματος χρεώνεται με πρόστιμο ισόποσο του τέλους για ΙΧ και 50% του τέλους εάν πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, φορτηγό ή λεωφορείο. Εάν τα τέλη είναι μικρότερα των 30 ευρώ το πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Η τελευταία ημέρα του έτους είναι διορία και για την δήλωση και απόδοση φόρου που παρακρατείται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Ραγδαία αύξηση του «πλαστικού χρήματος» αλλά η ερώτηση «με ή χωρίς απόδειξη» παραμένει

Προβληματισμό προκαλεί στο οικονομικό επιτελείο το γεγονός ότι παρόλο που έχουν αυξηθεί υπερβολικά οι αγορές μέσα «πλαστικού χρήματος» ωστόσο, αυτό δεν αποτυπώνεται στα φορολογικά έσοδα.

Ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 κατά 535 χιλ. (+3%), σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2017, και ανήλθε σε 16,8 εκατ. κάρτες. Η αύξηση προέρχεται από την έκδοση νέων χρεωστικών καρτών, καθώς εκδόθηκαν επιπλέον 686 χιλ. κάρτες (+5%) συγκριτικά με το β΄ εξάμηνο του 2017, ενώ αντίθετα στις πιστωτικές κάρτες παρατηρείται μείωση κατά 150 χιλ. (-5%).

Το γεγονός οτι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων βρίσκεται στο ναδίρ, καθώς σταθερά το 15% των υπόχρεων δεν αποδίδει κάν τον φόρο, αλλά και το υψηλό ποσοστό παραβατικότητας που παρατηρείται από τους «ράμπο» της εφορίας, είναι τα βασικά στοιχεία που παρόλου που εχει αυξηθεί υπερβολικά η χρήση πλαστικού χρήματος, δεν αποτυπώνεται στα φορολογικά έσοδα.

Στα σκαριά του σχεδιασμού του ΥΠΟΙΚ όπως έχουμε τονίσει και παλαιότερα βρίσκεται η αύξηση του ποσοστού κάλυψης του αφορολόγητου από ηλεκτρονικές δαπάνες καθώς στελέχη της κυβέρνησης το θεωρούν αρκετά χαμηλό. Η απόφαση ωστόσο για την αύξηση του ορίου είναι άγνωστο πότε θα εφαρμοστεί.

Στόχος του υπουργείου είναι η θέσπιση υποχρεωτική χρήση POS από ειδικές επαγγελματικές ομάδες «υψηλού κινδύνου» ενώ πάντα υπάρχει η εισήγηση για ειδικό συντελεστή βαρύτητας σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικές συναλλαγές, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να έχει πρακτικό κίνητρο να χρησιμοποιήσει κάρτα αντί μετρητών.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες ετοιμάζει η κυβέρνηση – Σχέδιο αύξησης των δόσεων

Σχέδιο για αύξηση των δόσεων που προβλέπει η πάγια ρύθμιση εξόφλησης οφειλών προς το δημόσιο εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου, είναι η αύξηση του αριθμού των δόσεων, από 12 που είναι σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Οι αποφάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οριστικοποιηθούν στις αρχές του νέου έτους, ενώ σε κάθε περίπτωση το θέμα συζητηθεί και με την Κομισιόν στο πλαίσιο του διαλόγου που προβλέπεται στο καθεστώς της μεταμνημονιακής εποπτείας.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την πάγια ρύθμιση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή προϋποθέτει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών τη ρύθμιση οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.

Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτει αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφετέρου η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.

Η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και η υποβολή τόσο της αίτησης, όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος ΤΑΧΙSnet, που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης. Με την υπαγωγή στην ρύθμιση, αποτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ή αν το μέτρο αυτό έχει ήδη επιβληθεί αναστέλλεται.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Πότε θα δοθεί – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για την αίτηση.

Φαίνεται πως το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών και οδήγησε σε καθυστέρησε στο άνοιγμα της εφαρμογής έχει επιλυθεί και είναι πλέον θέμα χρόνου να ανοίξει.

Μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί και το έξτρα επίδομα στους περσινούς δικαιούχους που προμηθεύτηκαν πετρέλαιο θέρμανσης όπως έχει ανακοινώσει η κ. Παπανάτσιου.Το επίδομα για την περίοδο 2018- 2019 θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από τα 12,5 λεπτά ανά λίτρο στα 15-20 λεπτά ανά λίτρο.

Το έξτρα επίδομα θα είναι μεγαλύτερο για τα νοικοκυριά στις ορεινές περιοχές και τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου.Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε δύο δόσεις. Μία έως την 31η Ιανουαρίου 2019 και μία έως την 30η Ιουνίου 2019.

Όσοι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο ή θα αγοράσουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και υποβάλουν αίτηση μέχρι και την τελευταία ημέρα του 2018 θα λάβουν το επίδομα που τους αναλογεί στα τέλη Ιανουαρίου 2019.

Όσοι βάλουν πετρέλαιο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2019 τότε θα λάβουν το επίδομα στα τέλη Ιουνίου.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:

Άγαμοι φορολογούμενοι με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

Έγγαμοι φορολογούμενοι με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η τροπολογία παράτασης θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί εντός του έτους – Αυξάνεται το όριο οφειλών στα 300.000€

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη στη Βουλή:

«1. Παρατείνουμε για ένα χρόνο τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ενώ προχωρούμε και σε περαιτέρω βελτιώσεις του. Ανάμεσα στις άλλες ρυθμίσεις:

• Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους, στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

• Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 €).
→ Η βελτίωση και παράταση του εξωδικαστικού αναμένεται να κατατεθεί ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» και να ψηφιστεί εντός του έτους.
»

Πηγή: Taxheaven

Read more

Παράταση και αλλαγές στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα

Κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Παρασκευής νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το κτηματολόγιο και τις προθεσμίες αυθαιρέτων.

Μεταξύ των άρθρων, δίνεται παράταση ενός έτους στις περιοχές που έληξε η προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου.

Πρόκειται για 111 περιοχές και 171.552 ιδιοκτησίες που εντοπίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και οι οποίες κινδυνεύουν να περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου αν οι ιδιοκτήτες τους δεν τις δηλώσουν.

Ειδικότερα προβλέπεται χρονική επέκταση ενός έτους και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2019 για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών που έγιναν μέχρι τις 2/8/2006, με την προϋπόθεση πως η προθεσμία άσκησης αγωγής για διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής δεν έχει λήξει μέχρι τις 30/11/2018. Πρόκειται για περιοχές της Αττικής, όπως Βριλήσσια, Μελίσσια, Ελευσίνα, Γέρακας, Ν. Πέραμος, Ν. Σμύρνη, Ρέντη, Ν. Ψυχικό αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Λάρισας, Λευκάδας κ.α.

Πηγή :  dikaiologitika.gr

Read more

Παράταση για τις δηλώσεις επαγγελματικών λογαριασμών

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων «επαγγελματικών λογαριασμών» στο σύστημα TAXISnet, προκειμένου να διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν αυτή την υποχρέωση αλλά δεν κατάφεραν να την εκπληρώσουν εντός της αρχικής προθεσμίας της 12ης Δεκεμβρίου.

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας είχε υποβάλει από τις 12 Δεκεμβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) στην υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και στον διοικητή της ΑΑΔΕ. Γιώργο Πιτσιλή.

Υποχρεωμένοι να δηλώσουν έως τις 15 Ιανουαρίου τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στην ΑΑΔΕ είναι, συγκεκριμένα, όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες, κύριες ή δευτερεύουσες, από αυτές που περιλαμβάνονται σε λίστα με 143 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης λίστας υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει επαγγελματικούς λογαριασμούς εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πηγή : naftemporiki.gr

Read more

Βήμα προς βήμα η διαγραφή οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους σε ΟΓΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και για χρέη μέχρι τις 31/12/2016.

Από την έντυπη έκδοση 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας ασφαλισμένος του τέως ΟΓΑ ή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) για να διαγράψει τις οφειλές του στον πρώην ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η πρώτη προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος να έχει οφειλές/χρέη μέχρι και τις 31/12/2016, δηλαδή πριν λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ. Η δεύτερη και βασική προϋπόθεση για να διαγράψει κάποιος ασφαλισμένος τα χρέη του προς τον πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) είναι, για το χρονικό διάστημα που θα ζητήσει τη διαγραφή, να έχει οπωσδήποτε πλήρη ασφάλιση, δηλαδή 25 ένσημα τον μήνα, σε έναν άλλο ασφαλιστικό φορέα για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα.

Επί παραδείγματι, εάν ο ΟΑΕΕ έχει καταλογίσει οφειλές για το έτος 2015 ή για άλλο χρονικό διάστημα σε κάποιον που ήταν ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ή στο ΤΣΠΕΑΘ, μπορεί ο εν λόγω ασφαλισμένος να ζητήσει διαγραφή των οφειλών του στον ΟΑΕΕ. Προσοχή: Για τη συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί η ίδια δραστηριότητα ή απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης ασφάλισης.

Στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εμπίπτουν οι ασφαλιστικές υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ή ακόμη κι αν η υπαγωγή στην ασφάλιση -του φορέα στον οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών- έχει προχωρήσει με δικαστική απόφαση.

* Η έναρξη ισχύος των διατάξεων είναι η 28η Νοεμβρίου του 2018.

* Το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

* Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους.

* Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov. gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό (link: Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/ 18).

* Δυνατότητα διαγραφής στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται για οφειλές έως 31/12/2016, είτε βεβαιωμένες είτε μη. Δηλαδή, ένας ασφαλισμένος στον οποίο ο ΟΑΕΕ δεν του έχει καταλογίσει οφειλές ακόμη κι αν είχε παράλληλη δραστηριότητα, κάνοντας την αίτηση στον ΕΦΚΑ, αναγνωρίζει και ταυτόχρονα διαγράφει τις οφειλές του αρκεί αυτές να ήταν μέχρι 31/12/2016.

* Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση.

* Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου.

* Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής.

* Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Κατ’ επέκταση, επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν.

* Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

* Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

* Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το ΚΕΑΟ κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.

* Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης, την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης των αιτήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.

1. Ασφαλισμένοι π. ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π. ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα.

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον π. ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3050/02 (Α’ 214) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846 /10 (Α’ 66) και ισχύουν.

1β. Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π. ΟΑΕΕ: Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π. ΟΑΕΕ έως 31/12/2016 – παράλληλη πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π. ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

2. Δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ που ασφαλίστηκαν στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι δημοσιογράφοι, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του άρθρου 39 του ν.2084/92 (έναρξη ασφάλισης πριν από την 1/1/1993), ασφαλισμένοι του π. ΤΣΠΕΑΘ, που υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, ως δημοσιογράφοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

2β.  Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π. ΟΑΕΕ: Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π. ΟΑΕΕ έως 31/12/2016 – παράλληλη πλήρης ασφάλιση (25 ημέρες ασφάλισης), στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΠΕΑΘ για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα, στο π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ.

 

Read more

Αναστέλλεται για έναν ακόμη χρόνο ο φόρος υπεραξίας ακινήτων

Αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος και συγκεκριμένα έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η επιβολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αίτια.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, και στην οποία επισημαίνεται ότι η νέα αναστολή δίδεται για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Με άλλη διάταξη, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος και ειδικότερα έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η μη αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα.

Το μέτρο αυτό, όπως αναφέρεται, κρίνεται αναγκαίο, καθώς η αγορά των ακινήτων εξέρχεται μεν από μια πολυετή κρίση (στην οποία είχε εισέλθει από το 2010), αλλά βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο σταθεροποίησης. Για αυτό κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, ειδικότερα στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων που προσφέρονται για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών.

Πηγή : dikaiologitika.gr

Read more