Skip to main content Skip to search

Archives for January 2021

Έρχονται επιστρεπτέα 6 , επιδότηση φως, νερό & τηλέφωνο .

Προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να στηρίξει τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Κάλυψη δαπανών έως και 90% και 750 εκατ. ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή.

Δυο νέα προγράμματα εγκαινιάζει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα του κορονοϊου και να στηρίξει την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδη σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα το άρθρο 29 το οποίο προβλέπει ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Επιδότηση δαπανών

Ποιοι θα πάρουν την κρατική επιδότηση

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποια επιχείρηση έχει μείωση τουλάχιστον 30% μετά τον Μάρτιο του 2020, εφόσον δεν ήταν προβληματική στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μπορεί να περιμένει κάλυψη των πάγιων δαπανών της.

Εξαίρεση: Πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Όρια ενίσχυσης

Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση -για όλη την περίοδο από Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021- είναι 3.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν σωρεύονται οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης.

Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνήθως αποφασίζει το τελικό ύψος της χρηματοδότησης αφού δει το νούμερο των δικαιούχων σε συνάρτηση εννοείται με τα ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή αναδιάρθρωσης.

Ποιες δαπάνες θα καλύπτονται

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και δηλώσεις Σταϊκούρα και Σκυλακάκη, που αποτελούν το δίδυμο του Υπουργείου Οικονομικών, θα καλύπτονται πάγιες δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και δαπάνες μισθοδοσίας ή ενοικίων, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα μέτρα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τους ορισμούς, μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης ή στήριξη από άλλες πηγές (επιστρεπτέα προκαταβολή, ΣΥΝ-εργασία κ.λπ.).

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Όπως επιβεβαίωσε χθες για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής, εκτός από την επιδότηση παγίων δαπανών, έρχεται το Μάρτιο και έκτος κύκλος του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, για τον οποίο το υπ. Οικονομικών έχει προϋπολογίσει να διαθέσει 750 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται αύξηση του προϋπολογισμού, με βάση τις ανάγκες που θα δημιουργήσουν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.

Με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι της πέμπτης επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς θα γίνουν επιλέξιμες:

  • Οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι που ήταν κλειστοί με κρατική εντολή την εν λόγω περίοδο). Αυτές οι επιχειρήσεις θα καταστούν επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. Ειδικά για τις παραπάνω επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 19 Ιανουαρίου 2021, η πλατφόρμα “myBusinessSupport”, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου που λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει και πάλι για την αποδοχή από μέρους των ανωτέρω επιχειρήσεων των ποσών ενίσχυσης, με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Φεβρουαρίου 2021. Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Εάν παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και στα 4.000 ευρώ, εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.
  • Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση.
Read more

ΕΣΠΑ: Προτεραιότητα η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η στήριξη της απασχόλησης

Στα ζητήματα που θέτουν τα δεδομένα της πανδημίας στην υλοποίηση της πολιτικής της συνοχής αναφέρεται ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος σε άρθρο του.

Στο άρθρο, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση που έγινε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο γενικός γραμματέας σημειώνει ότι η πανδημία Covid-19 βύθισε σε βαθιά ύφεση τα εθνικά κράτη, που αναγκάστηκαν να επιβάλουν βαρείς περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητά τους.

Η αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων θα οριστικοποιηθεί με το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την επιστροφή στην ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής.

Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με κατεύθυνση τη συνέχιση της αποτελεσματικής στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προκειμένου να «κρατήσουν το κεφάλι έξω από το νερό» σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και να θέσουν τις βάσεις για τη δυναμική ανάταξη της οικονομίας την επαύριον της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει το άρθρο, τα δεδομένα της πανδημίας θέτουν ζητήματα για την πολιτική συνοχής τα επόμενα χρόνια:

  • Πρώτον, η επιτάχυνση τάσεων που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια, με κυριότερη αυτήν της τεχνολογικής αλλαγής, αναβαθμίζει τη σημασία των άυλων επενδύσεων και υποδεικνύει την αναγκαιότητα της προσαρμογής των επιχειρήσεων ψηφιακός μετασχηματισμός και των εργαζομένων (reskilling και upskilling).
  • Δεύτερον, η κρίση της πανδημίας όξυνε τις περιφερειακές ανισότητες. Η ανάταξη θα είναι επίσης ανισομερής αν δεν ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές. Προς τούτο σχεδιάζουμε στοχευμένα περιφερειακά προγράμματα με γενναία χρηματοδότηση (το 1/3 των συνολικών πόρων) που θα πρέπει να έχουν τη μορφή «χωρικών συμφωνιών».
  • Τρίτον, η άμεση αντίδραση της EE για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών (CRΙΙ και CRII+, πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, κανονιστική ευελιξία ReactEU) υπήρξε σημαντική (ενώ κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στην προηγούμενη κρίση του 2008/2009) και θα πρέπει διατηρηθεί. Σε εθνικό επίπεδο, η βραχυπρόθεσμη στρατηγική των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ στα δύο πρώτα χρόνια της νέας περιόδου 2021-2027 στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (κυρίως μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων) και στη στήριξη της απασχόλησης.

Η επιτυχής προσαρμογή της πολιτικής συνοχής στη νέα πραγματικότητα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο θα κρίνει σε αποφασιστικό βαθμό την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.(dikaiologitika.gr)

Read more

«Κλείδωσε» το επίδομα επιστημόνων – Ποιοι το δικαιούνται και ποια τα κριτήρια

Τηλεδιάσκεψη είχε χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – Πράσινο φως για το επίδομα επιστημόνων – Κριτήρια και δικαιούχοι.

Το τελικό “πράσινο” φως άναψε χθες για την καταβολή επιδόματος 400 ευρώ στους αυταπασχολούμενους, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης με τους εκπροσώπους επιστημονικών φορέων.

Από την τηλεδιάσκεψη προέκυψαν αποφάσεις για το επίδομα των επιστημόνων. Συγκεκριμένα, το επίδομα αφορά γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς, γεωτεχνικούς, οικονομολόγους και λογιστές και προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η μείωση των εσόδων, την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το ποσό θα είναι στα 400 ευρώ.

Κριτήρια

  1. Ύψος του εισοδήματος που δήλωσαν πέρσι (για το 2019),
  2. μείωση τζίρου κατά τους μήνες της πανδημίας,
  3. ηλικία

Στόχος είναι η στήριξη των επιστημόνων στις αρνητικές οικονομικές συνθήκες τις οποίες έχει φέρει η κορονο-κρίση.

– Η “στόχευση του μέτρου” θα αφορά ” στους επιστήμονες που έχουν ανάγκη (με έμφαση στους νέους και αυτούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα)”.

– “Θα τεθεί “πλαφόν” στο οικογενειακό εισόδημα για το 2020″

– “Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι και η μείωση των εσόδων των δυνητικά δικαιούχων για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019”.

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για να γίνει αυτή αποδεκτή, θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Θα ακολουθήσει αυτοματοποιημένος έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, για να χορηγηθεί η ενίσχυση (με διασταύρωση των σχετικών στοιχείων στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ και της ΑΑΔΕ). Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων, που θα προκύψει, θα αποσταλεί στη συνέχεια στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, επισημαίνεται πως “θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις να εκδοθούν την επόμενη εβδομάδα ώστε να ανοίξει στη συνέχεια η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων”.

Read more

Επίδομα 534 ευρώ – καλλιτέχνες: Δικαιούχοι και κριτήρια για Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μονομερείς δηλώσεις στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» από τις 19 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο υποβάλλουν από τις 19/1/2021 έως και 31/1/2021 οι καλλιτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και την 10/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και του επιδόματος των 534 ευρώ που χορηγείται λόγω του lockdown και του κορονοϊού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη (αριθμ.πρωτ. 1683/45/14-1-2021) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ανά μήνα, για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Επί του ποσού αυτού παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι από 13 Μαΐου 2020 έως και 10 Ιανουαρίου 2021, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Για την καταβολή της αποζημίωσης, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος με τίτλο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020». Η δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη. Στην αίτηση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά από διασταύρωση και έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων που τηρούνται στην πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr, στην «ΕΡΓΑΝΗ», τον ΟΑΕΔ και τους συναρμόδιους φορείς. Αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η καταβολή γίνεται εφάπαξ, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Read more

Αυτές οι επιχειρήσεις «γλιτώνουν» το ενοίκιο Ιανουαρίου, τι ισχύει για τον Φεβρουάριο

Οι επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο με κρατική εντολή λόγω κορονοϊού απαλλάζονται από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου Ιανουαρίου. Όσες επιχειρήσεις είναι πληττόμενες έχουν μείωση. Αναλυτικά τι προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη εβδομάδα παραμένουν

κλειστές με κρατική εντολή, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή του ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο.

Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα.

Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο.

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 11 Ιανουαρίου.

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Τι ισχύει για το ενοίκιο τον Φεβρουάριο

Επιπλέον στο μέτρο εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά την περίοδο των εορτών, όπως και οι επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων του
τουρισμού και των μεταφορών, θα έχουν κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκπτωση ενοικίου 80%, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά 60% στο Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και 20% στους εκμισθωτές.
Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 40% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο.

Για τον Φεβρουάριο θα πληρώσουν μειωμένο ενοίκιο 80% όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί και είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό.

Read more